Telemanagement Sverige AB

Nu börjar 2018

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 12:25 CEST

Analys- och planeringsarbete genomförs ofta under hösten för att ta fram potentialer och möjligheter till utveckling med en handlingsplan för telefoni- och kommunikationsområdet kommande år.

Många funderar i dagsläget över hur budgeten ska se ut inför 2015. Vilka avtal går ut? Vilka projekt behöver resurser? Står vi inför systembyten – ska vi hantera dessa själva eller ska vi ta in extern hjälp? Vart vill vi någonstans? Frågorna kan vara många.

Viktiga utvecklingsområden inom ICT är:

 • Fast och Mobil telefoni

 • Kundtjänstkommunikation

 • Paketering av ”telefonierbjudande” till verksamheten

Mot denna bakgrund skapas en hel del huvudbry inom ett område som kännetecknas av upphandlingar/omförhandlingar var 3-5 år. Syftet med ett ordentligt planeringsunderlag för den framtida telefonin är hur en upphandling kan genomföras samt rekommendationer för hur övriga kommunikationsfrågor kan hanteras på kort och lång sikt.

Planeringsunderlaget – det viktigaste arbetet för att skapa affärs- och kundnytta

Ett analys- och planeringsarbete genomförs ofta med en framförhållning om 12-24 månader för att ta fram potentialer och möjligheter till utveckling med en handlingsplan för telefoni- och kommunikationsområdet.

Frågeställningar att hantera under hösten;

 • Hur utvecklas telekommarknaden?

 • Är behovsbilden klarlagd?

 • Har vi en tydlig nulägesanalys och specifikt hur ser våra avtal ut?

 • Hur står sig våra kostnader mot vad man kan få på marknaden idag?

 • Vilka effektiviseringar kan göras och var finns potentialerna?

 • Är dagens lösning optimal och vilka alternativ finns?

 • Hur kan förvaltningen effektiviseras?

 • Hur ska vi budgetera för kommunikationen nästa år?

Vad är viktigt att tänka på nu när vi närmar oss kvartal fyra 2014?

 • Det finns flera frågeställningar att hantera som man tidigare inte berört på samma sätt inom ICT-området. Ett exempel är den mobila kommunikation som inte är en nyhet att den ökar – frågan är, hur gör företag och organisationer år 2015 för att ta tillvara på utvecklingen och har man rätt avtal för att möta användares och kunders behov om två, tre eller fyra år? Där måste man tänka till på lite längre sikt säger Erik Johnsson på Telemanagement.

  En annan punkt att betona på både kort och lång sikt är att utifrån Telemanagements best practice så går en beställare i snitt miste om kostnadssänkningar uppemot 10-15% varje år om denne inte omförhandlar eller upphandlar sin telefonilösning. Ta därför en titt på era avtal – när såg ni senast över er kostnadsbild och säkerställde att ni hade marknadsmässiga priser?

  Detta är frågeställningar som jag rekommenderar alla att ställa sig som nu befinner sig i budgettider och som har avtal som löper ut 2015 avslutar Erik Johnsson på Telemanagement.

Blicka framåt.

2018 börjar nu.

Telemanagement är ett oberoende affärskonsultföretag med kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors. Företaget hjälper sina uppdragsgivare inom näringsliv och samhälle att nå affärsmål och förbättra sin konkurrenskraft. Tjänsteutbudet omfattar allt från att skapa besparingar via intelligent upphandling av tekniklösningar, till att förbättra effektivitet, affärs- och kundnytta med hjälp av Telekommunikation och IT.