Kävlinge kommun

Nu börjar arbetet med nya Kvarngatan

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2012 13:05 CEST

På måndag den 13 augusti påbörjas kommunens omfattande ombyggnadsarbete på Kvarngatan i Kävlinge. Trafiken kommer att ledas om via närliggande villaområden under ombyggnadstiden, och till följd av trafikomläggningarna kan störningar komma att uppstå.

– Det kommer att finnas skyltar som hänvisar bilisterna. Tung trafik vill vi undvika helt eftersom det kan bli trångt att köra på de smala gator dit trafiken leds om, säger Kent Wallin som är projektledare och fortsätter:
– Den här trafikomledningen gäller för bilister, däremot kommer cyklister och gångtrafikanter att kunna ta sig genom ombyggnadsområdet under hela perioden.

Arbetet med Kvarngatan kommer att ske etappvis och beräknas vara klart i april 2013. I ombyggnationen ska trottoarerna breddas och vägbanan smalnas av för att anpassas till en lägre hastighet om 40 kilometer i timmen. Miljön runt omkring kommer även att fräschas upp, och plats göras för mer planteringar och nya träd.

– Kvarngatans ombyggnad är en av kommunens allra största satsningar i år och det är väsentligt att göra den här uppfräschningen av huvudstråket, inte minst inför Kävlinges framtida utveckling med bland annat Östra Centrum och Trehörningen, säger kommunens samhällsbyggnadschef Göran Sandberg.

För mer information kontakta projektledare Kent Wallin, 0735-78 40 08 eller samhällsbyggnadschef Göran Sandberg, 046-73 91 80

Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!