Trafikverket

Nu börjar förarbetena längs banan Emmaboda-Karlskrona

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 13:26 CEST

Nu är de första arbetena längs järnvägen Emmaboda-Karlskrona igång. Den 57 km långa sträckan ska rustas upp för att minska restiden, höja komforten, öka säkerheten och effektivisera tågtrafiken.

– Järnvägen kommer att stängas december 2011 – juni 2013, då tågtrafiken ersätts med buss. Men redan nu startar de första förarbetena, säger projektledare Jan Magnusson. Vår entreprenör Peab/Infranord vill göra så mycket kringjobb som möjligt innan banan stängs.

Exempel på det som börjar inom kort är att bygget av en vägbro nära Knappsmåla, och anslutande vägar till den, som görs under våren 2011. Arbetet har börjat med mätningar.

Första veckan i november påbörjas rivning av kontaktledning och gamla spår i Vissefjärda, Saleboda, Holmsjö och Spjutsbygd. Mötesspåren i Spjutsbygd och Holmsjö kommer att rustas upp, medan det blir nya mötesspår i Gullberna och Vissefjärda. Arbetena kommer att pågå på olika ställen samtidigt.

Tidplan för hösten 2010:
- Utbyte av 700 meter telekabel i Torskors. Klart i vecka 43.
- Rivning av kontaktledning och spår på mötesstationerna Vissefjärda, Saleboda, Holmsjö och Spjutsbygd. Klart vecka 47.
- Bygge av sidovägar och förberedande arbeten för brobyggnation.
En utförligare tidplan för projektet finns på webbplatsen.

Fakta om Järnväg sydost
Emmaboda-Karlskrona ingår i projektet Järnväg sydost, som rustar upp järnvägen i Småland och Blekinge för cirka 1, 4 miljarder, fram till år 2014. Förutom Emmaboda-Karlskrona byggs två nya mötesspår på Kust till kustbanan, ett nytt mötesspår på Blekinge kustbana, Växjö bangård byggs om och Verköbanan i Karlskrona rustas upp.

Medfinansiärer:
– EU:s regionala utvecklingsfond och Transeuropeiska transportnätverket, TEN-T
– Regionförbunden i södra Småland, Blekinge och Kalmar län
– Alvesta, Emmaboda, Kalmar, Lessebo, Nybro och Växjö kommun

Mer information finns på www.trafikverket.se/jarnvagsydost

Jan Magnusson, projektledare
Telefon: 0472-326 26, Mobil: 0705-92 78 98
Trafikverkets presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.