Länsstyrelsen i Kronobergs län

Nu börjar säsongen för naturvårdande skogsbränning

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2016 09:00 CEST

Det femåriga EU-projekt Life Taiga går nu in på sitt andra år. Under projekttiden ska cirka 120 kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras. Bränningssäsongen startar nu i maj och pågår fram till september.   

Vissa insekter, svampar och växter är helt beroende av bränd skog för att klara sig. Branden har även positiva effekter för andra djurarter.

Under åren 2015-2019 samarbetar 14 av Sveriges länsstyrelser i EU-projektet Life Taiga. Under projekttiden ska länsstyrelserna tillsammans genomföra naturvårdsbränningar på totalt omkring 2000 hektar.

Naturvårdsbränning är en naturvårdande verksamhet med stöd i EU-direktiv och svensk lag, med syfte att förvalta skyddad skog. Life Taiga genomförs bara i Natura 2000-områden. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa.

- Naturvårdsbränning har sakta vuxit i betydelse inom skötseln av naturreservat i Sverige under de senaste 20 åren. Men det är långt kvar till den omfattning som skulle behövas. Projektet ger oss möjligheten att jobba fram en bra grund för den löpande skötseln framöver och stöttningen från EU ger ökad tyngd till verksamheten, säger Niclas Bergius, projektledare för Life Taiga.

Länsstyrelsernas naturvårdsbränningar är noga planerade och sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel vatten, dels har skapade gränser för att säkerställa att branden inte sprider sig.

Det är svårt att i förväg planera tidpunkten för en bränning. Vind, regn och fukt i marken är avgörande för när bränningen kan ske utan att säkerheten riskeras och för att den ska ge önskad naturvårdsnytta.

- Den största utmaningen är att antalet möjliga bränningsdagar är så begränsade. Det krävs att alla förberedelser är klara, att all utrustning och personal är på plats och att alla som berörs har fått rätt information när vädret tillåter en naturvårdsbränning, säger Emil Persson, regional projektledare i Kronobergs län.

- I Kronobergs län rör det sig om sammanlagt nio bränningar fram t.o.m. 2019, fyra är planerade denna sommar och en utfördes 2015, fortsätter Emil. 

Länsstyrelserna meddelar tidpunkt för en naturvårdsbränning på bland annat sina hemsidor och genom pressmeddelanden. Räddningstjänsterna i berörda områden är kontaktade innan en bränning och kommer i vissa fall även att samverka under bränningen.

I projektet samverkar länsstyrelserna i 14 län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Läs mer på lifetaiga.se.

För mer information, kontakta:
Niclas Bergius, Projektledare Life Taiga, 010-224 92 16
Emil Persson, Regional projektledare Life Taiga Kronoberg,
010-223 73 60

Pressmeddelandet finns även på www.lansstyrelsen.se/vastmanland

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se