Fastighetskontoret, Stockholms stad

Nu börjar upprustningen av Medborgarhuset

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2017 10:23 CET

I januari lämnar Stockholms stads sista hyresgäster Medborgarhuset, det gäller bland annat Göta källare och Debaser. Arbetena startar nu fullt ut med att rusta upp och utveckla byggnaden.

Medborgarhuset byggdes 1939 och har idag stora renoverings- och utvecklingsbehov.

– Vi vill bland annat öka tillgängligheten till Medborgarhuset genom en ny gemensam entré och en entré från tunnelbanan. Dessutom vill vi skapa inre gångstråk och torg för att besökare ska kunna röra sig inom byggnaden och mellan de olika verksamheterna, lite som i Kulturhuset, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

Andra delar i projektet handlar om att skapa mer ändamålsenliga lokaler för stadens verksamheter och möjliggöra för biblioteket, kulturskolan och badet att ta emot fler besökare när staden växer.

När Medborgarhuset öppnar igen 2019 kommer många, men inte alla hyresgäster att komma tillbaka.

– Vi har till exempel inte lyckats lösa det så att Debaser kan vara kvar i Medborgarhuset. Vi har jobbat hårt och tagit hjälp av externa konsulter för att hitta en ersättningslokal. En tänkbar lokalisering som vi gärna hade velat diskutera var Slakthusområdet, men tyvärr är Debaser inte intresserade av platsen, säger Åsa Öttenius.

Här hittar du hyresgästerna under ombyggnaden

 • En del av Kulturskolan finns idag i Söderhallarna.
  Kulturskolans teater- och dansverksamhet flyttar till en nybyggd paviljong vid Allhelgonakyrkan.
 • Besökare till badet och gymnastiken hänvisas till andra bad- och idrottsanläggningar i staden.
 • Biblioteket har öppnat en filial i Söderhallarna.
 • Sensus studieförbund flyttar till Torkel Knutssonsgatan 37. Inriktningen är att de kommer tillbaka till nya Medborgarhuset. Förhandlingar pågår.
 • Pizza hut stänger och inriktningen är att de kommer tillbaka till nya Medborgarhuset. Förhandlingar pågår.
 • Aki Sushi stänger och inriktningen är att de kommer tillbaka till nya Medborgarhuset. Förhandlingar pågår.
 • Bar 54 stänger och kommer inte tillbaka, vi diskuterar ekonomisk ersättning.
 • Göta källare stänger och kommer inte tillbaka, uppgörelse klar.
 • Debaser stänger och kommer inte tillbaka, vi diskuterar ekonomisk ersättning.

Upplysningar

Presskontakt: Linda Laine, linda.laine@stockholm.se eller 08 – 508 268 29

Alla som någon gång satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en fastighet eller ett område som vi på fastighetskontoret förvaltar, vårdar eller utvecklar. Vi förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Vårt uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov - exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur.

I vårt fastighetsbestånd finns också allt från brandstationer, saluhallar och salutorg till slott och herrgårdar, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Fastighetskontoret arbetar på uppdrag av fastighetsnämnden i Stockholms stad.