Västtrafik

Nu bygger vi Amhult resecentrum

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 12:11 CEST

Nu påbörjas arbetet i Torslanda för att anlägga ett busstorg, första delen av byggnationen av Amhult resecentrum. Resecentrat blir en ny knutpunkt för kollektivtrafiken i Torslanda som ska underlätta för fler Torslandabor att åka kollektivt.  

Centralt i området skapas ett busstorg och ett resecentrum som blir knutpunkt för kollektivtrafiken i Torslanda med tillgång till pendelparkering för både bil och cykel. Här kommer de flesta busslinjerna i området att knytas samman och resecentrat blir därför en viktig bytespunkt.

Med nytt upplägg av kollektivtrafiken och det nya resecentrat förväntas en stor del resenärer från närliggande hållplatser samlas här. Enligt beräkningar förväntas antalet resor öka då Amhultsområdet byggs ut och kollektivtrafiken förstärks.

– När nya busstorget i Amhult står klart sommaren 2014 kommer resecentrat att utgöra navet för all kollektivtrafik i hela Torslandaområdet. Det kommer bli en helt ny bytespunkt, där resenärer kommer att kunna vänta inomhus under tak och köpa sig en kopp kaffe eller ladda sitt Västtrafikkort innan bussresan, säger Stefan Ekman, chef för infraavdelningen på Västtrafik.

Amhult resecentrum kommer att erbjuda resenärerna service som exempelvis kiosk och bankomat. I byggnaden kommer även pausutrymme för förare att finnas. Resecentrat kommer bli klart under mitten av 2014.

Ändringar i trafiken under byggtiden
Från och med 15 oktober kommer Gamla Flygplatsvägen stängas av för busstrafik mellan Amhult och Torslandakrysset på grund av vägarbete. Detta innebär att hållplats Gamla Flygplatsen kommer att dras in för gott. För mer information om trafikförändringar besök: www.vasttrafik.se.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
Stefan Ekman, chef infraavdelningen 0706-42 28 98

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.