E.ON Sverige AB

​​Nu bygger vi en grön väg från Stockholm till Hamburg

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 15:02 CET

COP21 visade glädjande nog på att världens länder delar synen om klimatfrågans vikt. Sverige ligger redan i framkant på många håll inom hållbarhet och experter menar att vi har ypperliga förutsättningar att bli det första fossiloberoende landet i världen. Men inom vissa områden har vi en lång sträcka kvar att vandra. Transportsektorn, som idag står för över en tredjedel av vårt lands samlade koldioxidutsläpp, är den kanske enskilt viktigaste punkten att åtgärda. Nu tar E.ON och Region Skåne ett rejält kliv in i framtiden – med siktet inställt på en fossiloberoende transportsektor!

Idag, tisdagen 26 januari, satte Region Skåne tillsammans med E.ON och övriga partners i GREAT-projektet spaden i marken genom att ordna ett officiellt kick-off event i Malmö. Det EU-stödda projektet tar ett tydligt grepp om hållbara transporter och möjliggör en grön transportkorridor genom etablering av infrastruktur för E-mobility och Gas-mobility; från Stockholm och Oslo via Malmö till

Hamburg.

Med start till våren kommer E.ON under tre års tid att bygga en infrastruktur för hållbara transporter, från Stockholm och Oslo till Hamburg. Totalt handlar det om 70 snabbladdstolpar för elbilar och två tankstationer för LNG, flytande naturgas, primärt för lastbilar och annan tung transport. Merparten av dessa, 50 av snabbladdstolparna och båda LNG-stationerna, kommer att placeras i Sverige och skapar därmed ett viktigt tillskott i byggandet av infrastruktur för en fossiloberoende vägflotta.

- Projekt GREAT matchar E.ONs strategi mycket väl. Omställningen till en fossiloberoende transportsektor är oerhört viktig och tack vare EU-stödet ges vi nu incitament till att komplettera befintlig infrastruktur för gasbilar, med infrastruktur för elbilar. Två bränslen som kompletterar varandra ypperligt som ersättare till de fossila alternativen bensin och diesel, säger Tina Helin, vd E.ON Gas.

Tillsammans med samarbetspartners som till exempel Region Skåne och kommuner längs E4:an och E6:an, håller E.ON nu på med att ta fram en plan på exakt var och när infrastrukturen ska byggas.

För mer information, kontakta:

Jakob Holmström
Presschef E.ON Sverige
0703-251415 alt. 0727-063631

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.