Västtrafik

Nu bygger vi ut i Norsesund

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2012 10:03 CEST

Med målet att fördubbla resandet är det viktigt för Västtrafik att göra det lättare att nå kollektivtrafiken för de resenärer som vill ansluta med bil eller cykel. Som en del av satsningarna inom Västsvenska paketet kommer därför pendelparkeringen i Norsesund att byggas ut. I november blir det fler platser för både bilar och cyklar, nya väderskydd, och digitala informationsskyltar - förbättringar som ska göra det enklare för alla som reser med kollektivtrafiken.

Bakom byggandet står Västtrafik och Lerums kommun som tillsammans satsar på att bygga ut och rusta upp området. Västtrafik bygger ut parkeringen till totalt 100 bilplatser och 80 cykelplatser. Parkeringen blir asfalterad och cykelplatserna får tak.

- Det är ett högt tryck på pendelparkeringen idag och därför är Norsesund en av de platser som vi prioriterar att bygga ut. Vi hoppas att detta ska leda till att fler väljer kollektivtrafiken som ett alternativ till bilen en del av resan, säger Stefan Ekman, chef för Infra på Västtrafik.

Samtidigt bygger Lerums kommun om busshållplatserna samt gång- och cykelbanan vid Norsesundsvägen. De nya hållplatserna får ny utrustning i form av väderskydd och realtidsskylt. Under tiden som arbetet pågår kan hållplatserna och pendelparkeringen eventuellt behöva flyttas, något som det i så fall kommer att finnas information om på plats.

Arbetet har påbörjats denna vecka och beräknas vara klart i slutet av november.

Som en del av Västsvenska Paketet bygger Västtrafik fler och större pendelparkeringar längs kollektivtrafikstråken; Alingsåspendeln, Kungsbackapendeln, Alependeln, Bohusbanan/E6 Norr, Boråsbanan/Riksväg 40, Väg 155, Väg 158 och Väg 190. I första hand byggs befintliga pendelparkeringar ut.

För mer information:
Stefan Ekman, chef Infrastrukturavdelningen 0706-42 28 98
Margareta Lindeberg, projektledare 0705-62 32 59 
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.