Västtrafik

Nu byggs fler platser för bilister och cyklister

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2014 08:00 CEST

Västtrafik fortsätter att bygga ut pendelparkeringarna för bilar och cyklar. Vid hållplatsen Stora Övattnet vid Ryamotet i Härryda kommun byggs en helt ny pendelparkering. Samtidigt utökas Hede station med fler cykelplatser och vid Kodemotet längs E6:an byggs 110 nya platser för bilpendlare.

Under sommaren startar flera arbeten för att öka antalet pendelparkeringsplatser i regionen. Bland annat kommer den nuvarande pendelparkeringen vid Kodemotet att byggas ut med 110 nya platser. Vid Hede station byggs det 240 nya cykelplatser och hållplatsen Stora Övattnet vid Ryamotet i Härryda kommun får en helt ny pendelparkering med 40 bilplatser och ytterligare 10 platser för cykel. Tidigare i vår stod även Kållered stations 50 nya bilplatser färdiga för pendlare.

– Det finns en stor efterfrågan på pendelparkeringar och fler platser gör det enklare för våra kunder att ta bilen eller cykeln till hållplatsen för att sedan resa vidare med kollektivtrafiken, säger Line de Verdier projektledare på Västtrafik.

Utbyggnaden av pendelparkeringarna är en del av det Västsvenska paketet, där fler platser för bilar och cyklar byggs längs de större kollektivtrafikstråken i Göteborgsområdet.

Mer information om Västtrafiks pendelparkeringar finns på Västtrafiks webbplats.

För mer information:
Line de Verdier, projektledare 0730-45 89 55
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.