Länsstyrelsen i Norrbottens län

Nu drar årets småviltjakt igång!

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 09:23 CEST

På lördag den 25 augusti inleds årets småviltjakt. Nyheterna är många och länsstyrelsen genomför under jakten en intensifierad tillsyn.Under vintern och våren har ett intensivt arbete pågått för att ta fram ett nytt system för småviltjakten. Eftersom beskeden varit sena om hur de nationella regelverken ska utformas har också de sista detaljerna i regelverken fastställts sent. Mellan fjällänen har ett intensivt samarbete pågått för att årets småviltjakt ska kunna genomföras på ett bra sätt.- De ändringar som gjorts i reglerna för årets småviltjakt har sin grund i de överklaganden som några turistföretagare gjort av fjolårets regelverk. Vi har nu anpassat systemet efter den bedömning av EG-rätten som gjorts av regeringen. Länsstyrelsen är väl medveten om att det nya systemet av många upplevs som sämre än tidigare, men vi har inte haft några möjligheter att göra på annat sätt, säger Jan Olov Westerberg, chef för miljöavdelningen vid länsstyrelsen i Norrbottens län.En av de viktigaste delarna i småviltjaktsystemet är den nya, internetbaserade försäljningen där återförsäljarna registrerar sålda dags- och årskort i en databas. Jägarna uppger inom vilka områden de avser att jaga. När uppgifterna har registrerats kan andra jägare se vilket jakttryck som råder inom ett visst område och därigenom planera sin jakt.- På en särskild hemsida, www.smavilt.se kan den intresserade jägaren som planerar sin jakt bland annat se vilket jakttryck som råder i ett visst område och om det finns avlysningar. Programmet kommer att vidareutvecklas under vintern och dagens stora jaktområden ska delas upp i mindre områden. Inom dessa delområden styrs sedan hur mycket jakt som kan ske i form av antalet jaktdagar per kvadratkilometer berättar Torsten Nilsson, jakthandläggare vid länsstyrelsen.Årskort har sålts sedan den 15 augusti och dygnskorten började säljas den 20 augusti.- Hittills har cirka 250 personer köpt årskort och vi har sålt ett 50-tal dygnskort. Det är ungefär som vi beräknat och vi tror att försäljningen kommer att öka mot slutet av veckan, säger Torsten Nilsson.Länsstyrelsen gör bedömningen att antalet jägare som kommer att nyttja möjligheten till småviltjakt kommer att öka i år, trots att rapporterna från de nyligen avslutande ripinventeringarna visar på en fortsatt vikande trend för ripan i främst länets norra delar. Reglerna har också till vissa delar skärpts, bland annat när det gäller kravet på att lämna viltrapport och att upprätta jaktcamper. Länsstyrelsen kommer därför dels att följa utvecklingen mycket noga via försäljningssystemet, dels via omfattande tillsynsinsatser över hela länets yta.- Vi kommer att, i samverkan med olika aktörer, genomföra tillsynsinsatser inom hela fjällvärlden i Norrbottens län. Vid dessa kommer vi särskilt att fokusera på hur jägarna följer reglerna om fångstens storlek, upprättande av jaktcamper och respekten för rennäringen. Vi uppmanar alla jägare att medföra den dokumentation som krävs vid jakten eftersom vi kommer att vara skarpa i våra bedömningar, avslutar Jan Olov Westerberg.

Upplysningar

Avdelningschef Jan Olov Westerberg, tel 070-59 32 704

Jakthandläggare Torsten Nilsson, tel

Pressekreterare Caj Norén, tel 070-689 6054Faktaruta allmänna villkor

- småviltjakt kan upplåtas som dygnstillstånd eller årstillstånd. Dygnstillstånd kan köpas av alla medborgare inom EES-området. (Dygnstillstånd) Årstillstånd kan köpas av personer som har sin stadigvarande bosättning i någon av fjällkommunerna.

- Dygnstillstånd kostar 250 kr/dygn och årstillstånd 800 kr/år.

- Småviltjakten är upplåten från den 25 augusti. Dygnstillstånd får köpas från den 20 augusti och för högst fem dygn i följd. När jägaren löser dygnstillstånd, ska uppgift lämnas om i vilket område jakten avses att bedrivas.

- Jakttillståndet ska vara undertecknat av innehavaren för att vara giltigt, och fungerar som ett avtal enligt vilket vissa villkor ska följas

- Jakten får inte ske så att den stör rennäringen.

- Jägaren är skyldig att informera sig om eventuella avlysningar av hänsyn till rennäringen.

- Senast 14 dagar efter att jakten avslutats ska en viltrapport lämnas. Om ingen viltrapport lämnas får nytt tillstånd ej lösas.

- Tältning inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd, eller uppställning av ett eller flera tält som tillsammans har en bottenyta större än 18 kvadratmeter kräver godkännande av länsstyrelsen.På följande webbplatser kan de allmänna villkoren, adresser till kortåterförsäljare och ytterligare information återfinnas:www.smavilt.nu

www.fjallen.nu

www.bd.lst.se