Sundsvall Energi

Nu driftsätts Sveriges längsta broledning för fjärrvärme

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 15:16 CET

Tisdagen den 22 november driftsätts Sveriges längsta broledning för fjärrvärme.

- Fjärrvärmeledningen ger oss möjlighet att koppla ihop huvudnätet från ledningarna i Skönsberg över fjärden för inkoppling på den södra sidan, vilket bidrar till att ytterligare trygga värmeförsörjningen till Skönsmon och Östermalm. Dessutom gör broledningen det möjligt att i framtiden bygga ut fjärrvärmeledningen till Njurundabommen, säger Peter Lindström, nätchef vid Sundsvall Energi.

Fjärrvärmeledningen på 1,7 kilometer är Sveriges längsta broledning för fjärrvärme.

- Det är unikt med så här långa broar i tätbebyggelse, men det är även relativt ovanligt att dra fjärrvärmeledningar genom broar av denna längd, säger nätchef Peter Lindström.

Driftsättningen innebär bland annat att fler Sundsvallsbor kan erbjudas fjärrvärme som uppvärmningsalternativ samt att kunderna säkras en tryggare värmeleverans.

- Ledningsdragningen möjliggör även ett framtida energisamarbete med industrierna på den södra delen av Sundsvall – en broledning med många vinster, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.För mer information, kontakta:

Anders Jonsson, VD, 060-19 20 72, 070-313 01 71
Peter Lindström, nätchef, 060-19 20 48, 070-207 53 00
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 060-19 16 17, 070-593 00 25

Peter Lindström (nätchef) och Anders Jonsson (VD)

Nätchef Peter Lindström och VD Anders Jonsson.

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.