Socialdemokraterna Östergötland

Nu får 66 400 pensionärer i Östergötland sänkt skatt

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 14:54 CET

Från och med nu blir skatten för pensionärer mer rättvis. I dagarna kommer de första pensionsutbetalningarna med sänkt pensionärsskatt. Samtidigt investeras 2 miljarder årligen 2016-2018 för ökad bemanning och höjd kvalitet inom äldreomsorgen och ett investeringsstöd för bostäder till äldre blir verklighet.

- Sverige ska vara ett bra land att åldras i. Jag är stolt över att vi nu har börjat avskaffa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. Vi investerar ocksåi vård och bostäder för äldre. Tillsammans kan vi göra Sverige till ett bättre land för alla, inte minst våra äldre, säger Teresa Carvalho (S), riksdagsledamot.

Regeringen stärker också pensionärers ekonomi på andra sätt. Bland annat blir primärvården avgiftsfri för alla över 85 år från och med årsskiftet 2016/2017.

Satsningarna i punktform:

1. Pensionärsskatten

2. Ökad bemanning och höjd kvalitet i äldreomsorgen

3. Investeringsstöd för bostäder till äldre

4. Avgiftsfri öppenvård för alla över 85 år

5. Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Utförligare information om satsningarna:

1. Pensionärsskatten

Fortfarande beskattas pension högre än lön, men Socialdemokraterna kommer att avskaffa den orättvisa skatteklyftanmellan pensionärer och löntagare steg för steg. Vid årsskiftet slopades skatteklyftan för de med lägst pension, mindre än 10 000 kronor i månaden. Det innebär upp till 3 400 kronor om året i sänkt skatt. Dessutom sänktes skatten för alla som har upp till 20 000 kronor i månaden i pension. Sammanlagt 1,3 miljoner pensionärer i Sverige får nu sänkt skatt. I Östergötland handlar det om 66 400 pensionärer.

2. Ökad bemanning och höjd kvalitet i äldreomsorgen

2 miljarder avsätts årligen 2016 -2018 för ökad bemanning för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. 200 miljoner avsätts för en kunskapssatsning riktad till verksamheter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Kvalitetsbrister i omsorgen om de äldre samt brister i arbetsmiljö för de anställda ska systematiskt åtgärdas. Ett område vi särskilt vill peka ut är fallförebyggande arbete.

3. Investeringsstöd för bostäder till äldre

Investeringsstöd till bostäder för äldre: 150 miljoner 2016, 300 miljoner 2017, 400 miljoner 2018. Stödet ska stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende för äldre samt bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden för personer över 65 år.

Dessutom höjde regeringen bostadstillägget från och med 1 september 2015. Bostadstillägget är en förmån som lämnas till pensionärer som har små ekonomiska marginaler efter att hyran är betald. Det är därför särskilt viktigt för pensionärer med låga inkomster.

4. Avgiftsfri öppenvård för alla över 85 år från 1 januari 2017

Det är de allra äldsta som har störst behov av sjukvård. Från och med 2017 tar vi bort avgifterna för dem som är 85+ när de besöker öppenvården. För många av dem innebär ett reellt tillskott till ekonomin. Satsningen kostar 200 miljoner.

5. Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Det handlar om: högre kvalitet och ökad effektivitet, bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning, översyn av särskilda boendeformer, flexibla former för beslut om äldreomsorg, användning av välfärdsteknologi. En utredning har nu börjat sitt arbete och ska lämna förslag under våren 2017.

Mer information

Teresa Carvalho (S), riksdagsledamot

teresa.carvalho@riksdagen.se

072-538 42 29