Järfälla kommun

Nu får Järfälla sina första gator

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2011 13:58 CEST

Illustrationsbild över Barkarbystaden, Tengbom.

Under tekniska nämndens sammanträde namnsatte man vägar i Barkarbystaden. De kommer att heta gator för att svara mot områdets stadsmässiga karaktär. Järfällas första gator får namnen Diligensgatan, Drakengatan, Lansengatan, Viggengatan, Gripengatan, Tunnangatan, Mustanggatan och Herculesgatan.

Med Barkarbystadens expansion kom ett behov av att namnsätta vägarna i området. Eftersom Barkarbystaden i sin utformning, både planmässigt och arkitektoniskt, kommer att få en stadsmässig karaktär bestämde kommunen att man skulle använda ”gata” istället för ”väg”.

- Det känns naturligt att det finns gator i Barkarbystaden. Det passar bra i en livfull kvartersstad, säger tekniska nämndens ordförande Björn Lindforss.

Järfällas första gator får namnen Diligensgatan, Drakengatan, Lansengatan, Viggengatan, Gripengatan, Tunnangatan, Mustanggatan och Herculesgatan. Gatorna är namnsatta utifrån två av de namngruppsområden som är beslutade för Barkarbystaden, fordon respektive flygfarkoster. I den första etappen av Barkarbystaden är det i första hand militära flygplan som fått ge namn åt gatorna.  

I området finns också flera äldre färdvägar. Bällstaån var en betydelsefull vattenled under förhistorisk tid och under medeltiden blev Enköpingsvägen en lika betydelsefull landsväg, liksom den gamla häradsvägen som löpte över flygfältet. Därigenom knyter land- och vattenvägarna ihop Barkarbystadens historia och framtid.

För mer information:

Ingrid Kennerstedt Bornhall, Järfälla Kultur
Telefon: 08- 580 299 31

Per-Olof Kroon, bygg- och miljödirektör 
Telefon: 08- 580 287 90

Björn Lindforss, ordförande tekniska nämnden
Mail: tekniskanamnden@jarfalla.se 

Barkarbystaden - ett av Järfälla kommuns största och viktigaste utbyggnadsområde byggs successivt ut till en helt ny spännande stadsdel, med planer för cirka 6 000 arbetsplatser och 5 000 bostäder. Det nya området har ett idealiskt läge, nära till vägar och kollektivtrafik, alldeles intill naturreservatet vid Säbysjön och Barkarby Handelsplats. Boende, handel och utbildning samsas i stadsdelen och närheten till naturen och de kulturhistoriska miljöerna ska tas tillvara.

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 66 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se