Acapela Group

Nu får personer med finlandssvenska som modersmål tillgång till en talsyntes av högsta kvalitet

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 10:56 CEST

Acapela presenterar Samuel, en finlandssvensk syntetisk röst utvecklad på uppdrag av NÖSS

Äntligen får personer med finlandssvenska som modersmål tillgång till en talsyntes av högsta kvalitet! Initiativet till att skapa en finlandssvensk talsyntes togs av NÖSS, Synskadeföreningen Norra Österbottens Svenska Synskadade. Acapela anlitades för jobbet och resultatet blev rösten Samuel som lanseras i dagarna. Företaget Lingsoft har bidragit med lingvistiska tjänster gällande det finlandssvenska språket.

I sitt pressmeddelande konstaterar NÖSS följande: "Alla har rätt till lika service i vårt samhälle. Det gäller också information. Speciellt de synskadade och andra läshandikappade har svårt att ta del av information via dagstidningar, böcker och internet om de inte har tillräckligt effektiva hjälpmedel."

Talsyntesen Samuel, som omvandlar texter till naturtroget tal,  kommer att bli till stor hjälp för bland annat de runt 6000 synskadade finlandssvenskarna. Finlandssvenska talas av ungefär 300 000 människor, ca. 5% av Finlands befolkning, och är ett av de två officiella språken i landet.

I och med tillkomsten av rösten Samuel breddar Acapela ytterligare sin språkportfölj och kompletterar sitt utbud av nordiska röster: ”Utvecklingen av  Samuel visar att Acapela har mycket god kapacitet att tillfredsställa specifika behov, både när det gäller att skapa röster på nya språk och skräddarsydda röster på befintliga språk”, säger Lars-Erik Larsson, VD för Acapela Group.

Den nya rösten fungerar på flera olika tekniska plattformar, bland annat PC och mobiltelefoner. Samuel kommer exempelvis att kunna användas för att producera taltidningar, talböcker och taltidsskrifter men även för att läsa upp exempelvis anteckningar, dokument, e-post och webbsidor på såväl datorn som i mobilen. Med andra ord är den utvecklad för att ge människor med syn- och lässvårigheter bättre möjligheter att kommunicera och ta till sig information. Tack vare en avsevärt förbättrad kvalitet används talsyntens i dag allt oftare inom kommersiella och offentliga tillämpningar.

Talsyntesen Samuel har utvecklats tack vare understöd från Penningautomatföreningen RAY, Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Stiftelsen Svenska Blindgården, Helsingforsregionens Taltidningsförening r.f., Helene och Walter Grönqvists stiftelse samt Otto A. Malms donationsfond.

 

Om Acapela Group Sweden AB
Acapela Group är en ledande aktör inom området röst- och talteknologi. Företaget utvecklar text-till-tal-lösningar (talsyntes) som omvandlar texter till tal med naturliga röster i många olika sammanhang. Kunden kan välja antingen någon av Acapelas 50 högkvalitativa standardröster på 30 olika språk eller att utveckla en egen exklusiv företagsröst. Se www.acapela-group.com

Om Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.
Föreningen Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. (NÖSS) är en kontakt- och intresse-förening med drygt 160 synskadade medlemmar, synsvaga och blinda. Föreningen verkar för att synskadade personer får med andra medborgare likvärdiga levnadsförhållanden i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. NÖSS har under närmare åtta års tid drivit flera omfattande tekniska utvecklingsprojekt för att göra information tillgänglig för synskadade med systemet PratSam. www.pratsam.org