Gästrike Vatten AB

Nu finns det kommunalt VA på Norrlandet

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 07:45 CEST

Fastighetsägarna i Engesberg, Bönan och Holmudden kan nu anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet som byggts ut. Detta vill vi uppmärksamma och bjuder in till invigning.

– Äntligen kopplar vi in de första fastigheterna till det kommunala VA-nätet, det känns spännande och det är efterlängtat både av de boende och för miljöns skull! Vi är mycket stolta över att vi har hållit tidplanen och det goda samarbetet mellan politiker, kommunen, entreprenörer och boende, säger Mats Rostö, vd Gästrike Vatten.

– Det här är en stor dag för oss i projektet! Att bygga i skärgårdsmiljö med komplexa markförhållanden och känsliga natur- och kulturvärden samtidigt som hänsyn tas till de boende har verkligen satt oss och våra entreprenörer på prov. Vi är mycket glada för den hjälp och det stöd de boende ger oss, säger Stefan Hedström, projektledare Gästrike Vatten.

Media är välkommen på visningen

Datum tisdag 19 april, 2016

Klockan 9.30 – 10.00

Plats Gävle Segelsällskap, Huseliiharen, Engesbergsviken

Program

Gästrike Vatten visar hur inkopplingen av fastighetspumpstationer går till och när ventilerna för vatten och avlopp öppnas.

Inger KällgrenSawela, Roger Persson och Ola Nilsson inviger genom att ansluta en av fastigheterna, Gävle Segelsällskap.

På plats får du bland annat träffa:

  • Inger KällgrenSawela, kommunstyrelsens ordförande Gävle
  • Roger Persson, kommunalråd i opposition Gävle
  • Ola Nilsson, ordförande Gävle Vatten
  • Mats Rostö vd, Gästrike Vatten
  • Stefan Hedström, projektledare, Gästrike Vatten
  • Lena Blad, chef Teknik och utveckling Gästrike Vatten
  • Bo Narwing, kassör Gävle Segelsällskap
  • Lars-Göran Löhman, ordförande Gävle Segelsällskap
  • Alexander Lindqvist, driver restaurangen vid Huseliiharen

Bakgrund

Norrlandet är ett stort utvecklingsområde för Gävle. En långsiktigt hållbar utveckling ställer krav på en grundläggande infrastruktur. Kommunalt vatten och avlopp, markbunden el, fiber, strandpromenader, säkra utfarter med mera utgör grunden för bättre miljö och hälsoskydd, robusthet och uthållighet, möjligheter till mervärden och utveckling.

Verksamhetsområdet för VA sträcker sig efter kusten mellan Engeltofta och Harkskär och omfattar utbyggnad till 850 fastigheter. VA-nätet är dimensionerat för en utbyggnad av ca 400 nya bostäder på Norrlandet samt ger möjlighet till att dra ut VA till öarna utanför.

Projektet beräknas kosta 250 miljoner kronor. Utförandet har delats upp i fyra etapper. Första etappen innefattade huvudledningsnätet med tryckstegringar för att leverera dricksvatten till alla fastigheter och pumpstationer för att leda avloppsvattnet till Duvbackens reningsverk. I de övriga tre etapperna byggs områdesledningar till alla fastigheter så att de kan anslutas till det kommunala VA-nätet.

Det första spadtaget för utbyggnaden av VA togs våren 2014. Under 2017 beräknas alla etapper vara klara för anslutning. Anläggningsavgiften beräknas för varje fastighet. I genomsnitt är anläggningsavgiften 170 000 kronor inklusive moms för en fastighet på Norrlandet.

Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det innebär tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för ett hav i balans samt levande kust och skärgård.

Läs mer om VA-projektet Norrlandetwww.gastrikevatten.se/norrlandet

I samband med VA-utbyggnaden arbetar Samhällsbyggnad Gävle med att förbättra vägar och anlägga en strandpromenad. Vägarna har justerats för att skapa säkrare utfarter och en strandpromenad ska öka tillgången till kustlinjen. Samhällsbyggnad, tillsammans med Trafikverket, bygger även ut gång- och cykelvägen som idag går till Bönan. En översyn av busshållplatserna har också utförts.

Gävle Energi bygger nya elledningar, bredband och förbättrar gatubelysningen. Luftledningar ersätts med markförlagda kablar. Det gör elnätet säkrare och mindre känsligt för till exempel väderstörningar. Bredbandsutbyggnaden ger möjlighet att ansluta sig till fibernätet i Gävle.

Kontakt

Har du frågor om det praktiska vid invigningen ska du kontakta
Jessica Zetterholm, kommunikatör Norrlandet, Gästrike Vatten, 026-17 51 46, jessica.zetterholm@gastrikevatten.se

Gästrike Vatten är ett kommunalägd bolag som levererar dricksvatten och renar spillvatten i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. Rent vatten och bra avloppsrening är en förutsättning för välfärd.

Gästrike Vatten utvecklar hållbara lösningar för en trygg vattenförsörjning och en hållbar avloppsrening i fyra kommuner som tillsammans 121 664 invånare.