Svenska Byggingenjörers Riksförbund

Nu finns ”Handbok för Kontrollansvariga”

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 11:17 CET

Nu finns ”Handbok för Kontrollansvariga”

SBR Byggingenjörerna har tagit fram en ”Handbok för Kontrollansvariga”. 

Handboken som utarbetats av SBRs expertgrupp för kontrollansvariga innehåller allmänna anvisningar, rutiner för kontrollansvariga, förslag till kontrollplaner med koppling till de tekniska egenskapskraven och svar på många andra frågor.

Bakgrunden till handboken är främst att de förändringar i lagstiftningen som skett de senaste åren har skapat en stor efterfrågan på ett nytt bra hjälpmedel för kontrollansvariga.

 – I handboken preciseras vad en kontrollansvarig enligt vår expertgrupp ska göra och hur kontrollplaner och annat bör se ut. På det sättet ger vi våra medlemmar handfasta riktlinjer och bidrar till enhetlighet inom branschen.  Det är viktigt för att beställarna och kommunerna ska få klarhet i vad en kontrollansvarig gör och vilka krav de kan ställa på en sådan, säger SBRs förbundsdirektör Magnus Janson. 

– Handboken är ett levande dokument som löpande ska uppdateras. Vi kommer därför inte sälja handboken på marknaden, utan knyter den till medlemskap i SBR och kontrollansvarsgruppen till motsvarande det pris vi annars tagit för den (2000 kr/år). På det sättet kan vi garantera att de som har handboken får uppdateringar, hjälp med tolkningar och annan rådgivning från expertgruppen.  

www.sbr.se finns all information om hur man söker medlemskap och kan få handboken.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Janson, Förbundsdirektör, SBR Byggingenjörerna, Tel: 0730-712 766

E-mail: magnus.janson@sbr.se

SBR Byggingenjörerna (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) är en ideell yrkesorganisation för byggingenjörer inom alla områden. SBR har ett centralt kansli i Stockholm och lokalavdelningar över hela landet. Medlemsantalet uppgår till ca 2700. SBR ger ut tidningen Husbyggaren.

SBR Byggingenjörerna, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm, Tel: 08-462 17 90,  www.sbr.se