Recip AB

Nu finns nya Glucosine på Apoteket

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2003 16:05 CEST

Nu finns nya Glucosine på Apoteket
Den 23 maj godkände Läkemedelsverket Glucosine - ett nytt läkemedel för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Det verksamma ämnet i Glucosine är glukosamin, ett kroppseget ämne som behövs för underhåll och nybildning av ledbrosket.

Glukosamin är klassat som läkemedel i flera länder i Europa, och sedan hösten 2002 också i Sverige. I läkemedelsprövningar har substansen visat sig lindra symtomen vid lätt till måttlig artros. I studierna har nästan undantagslöst glukosaminsulfat i dagsdoser motsvarande 1200 mg rent glukosamin använts. Effekten på smärta och stelhet rapporteras vara signifikant bättre än s k placebo (overksam jämförelsesubstans) och lika bra eller bättre jämfört med s k NSAID (en typ av antiinflammatoriska läkemedel). I två studier, där patienter med knäartros behandlades med glukosaminsulfat under en treårsperiod, bekräftas också de positiva effekterna på de typiska artrossymtomen smärta och stelhet. Endast få och milda biverkningar, av samma typ och frekvens som hos de placebobehandlade patienterna, rapporteras i studierna.

Glucosine säljs receptfritt på Apoteket för egenvård i upp till fyra veckor, men kan också förskrivas av läkare för längre tids användning.

Artros (ledförslitning) är den vanligaste ledsjukdomen bland äldre i Sverige – ca 10 gånger vanligare än reumatoid artrit. Även yngre personer kan drabbas. Artros är t ex vanligt hos elitidrottare och hos personer som haft ledskador i yngre år. Typiska symtom är värk, stelhet och begränsad rörlighet i lederna. Vanligen drabbas knä- och höftleder, men också ryggrad och leder i fingrar och fot.

För närmare information kontakta:
Maria Sparf, Produktchef, Recip AB
Tel: 08-602 53 24 mobil: 0708-28 29 89
maria.sparf@recip.se