Sundsvalls kommun

Nu firar vi – hela Sundsvalls hemtjänst jobbar nu enligt Skönsmomodellen

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 11:44 CEST

Matfors och Finsta hemtjänst är de sista grupperna som utbildats i Skönsmomodellen. Starten för det nya arbetssättet kommer att firas med tårtkalas i de båda grupperna denna vecka.

Efter 8 veckors utbildning, en djupanalys av nuvarande arbetssätt, intervjuer med brukare med mera, utgår nu också deras planering utifrån vad som är viktigt för brukarna.

Därmed har nu samtliga 18 hemtjänstgrupper i den kommunala hemtjänsten övergått till att arbeta enligt Skönsmomodellen.

 • Matfors hemtjänstgrupp
  har sin avslutning kl 13 00 torsdag 26 maj. Socialnämndens ordförande Malin Larsson, chefen för Sundsvalls hemtjänst, Karin Holmin samt projektledare Åsa Swan är på plats för att fira målgången tillsammans med gruppen.
  Till detta firande hälsas media välkomna att delta.
  Plats: Matfors servicehus, Skölevägen 15, Matfors

- Jag är så otroligt glad och stolt över att vi i Sundsvall lyckats genomföra ett så pass långt och gediget utvecklingsarbete inom hemtjänsten. Skönsmomodellens införande är en fråga vi har drivit hårt politiskt då vi har sett att modellen ger så många positiva effekter för både brukarna och personalen. Det känns också lite extra fint för mig att vara med och fira just här i Matfors eftersom jag tidigare fick vara här och jobba ett arbetspass tillsammans med den här gruppen, säger Malin Larsson.

 • Finsta hemtjänstgrupp
  har sin avslutning kl 13.00, fredag 27 maj. Även där är Karin Holmin med och firar.

- De effekter vi kan se i de grupper som arbetat mer än ett år stärker min övertygelse om att vi gjorde helt rätt som startade detta arbete för fyra år sedan. Jag trodde på det då och är som sagt övertygad idag. Även om vi firar avslutning på projektet idag så är det ju egentligen nu det börjar, det tar lite tid innan ett nytt arbetssätt sitter ordentligt, säger Karin Holmin.

Under nästa vecka kommer övriga hemtjänstgrupper att fira att alla brukare med kommunal hemtjänst nu kan erbjudas hjälp i hemmet på ett sätt som de själva fått påverka och att färre personer än tidigare besöker dem varje månad.

En kort tillbakablick

I februari 2012 startade ett pilotarbete i hemtjänstgruppen Skönsmon 2. Efter fyra månader hade de skapat sin arbetsmodell som de kallade Skönsmomodellen, ett namn som senare namnskyddades. När Skönsmomodellens positiva effekter blev tydliga kom ett politiskt beslut om att tillskjuta pengar för fortsatt inrullning i övriga hemtjänstgrupper.I februari 2014startade därmed det fortsatta införandet av Skönsmomodellen. Efter fyra års enträget arbete har nu alltså hela Sundsvalls hemtjänst övergått till det nya arbetssättet.

Positiva effekter

En tydlig effekt av det nya arbetssättet är en bättre kontinuitet, vilket är en av de viktigaste faktorerna när hemtjänstpersonalen frågat brukarna. Från att ha fått besök av i snitt 23 personer per månad har man i Skönsmomodellen kommit ner till 12 personer. I de grupper som arbetat på det nya sättet längre än ett år märks också en ökad nöjdhet hos brukarna och siffror visar att dessa hemtjänstgrupper har lättare att hålla sin budget. Det går också att se en positiv utveckling när det gäller sjuktalen i personalgrupperna.

- Det här är en unik och spännande utvecklingsresa som haft både kurvor och raksträckor, men med så goda resultat att resan nu fortsätter i fler verksamheter. Vi har konstaterat att metodiken fungerat, säger socialdirektör Silvia Sandin Viberg.

Stort nationellt intresse för Skönsmomodellen

Uppmärksamheten kring hemtjänstens utvecklingsarbete i Sundsvall har varit stor. I bifogat dokument finns några exempel.

Kontaktpersoner

 • ÅsaSwan, projektledare, telefon 070-647 09 94
 • Karin Holmin, chef Sundsvalls hemtjänst, telefon 073-2755413
 • Silvia Sandin, socialdirektör, telefon 070-101 45 81
 • Malin Larsson, socialnämndens ordförande, telefon 070-234 45 45