Nordisk E-handelscertifiering

Nu fler än 700 butiker godkända och märkta som "Certifierad E-handel"

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 22:43 CEST

Hur fungerar det?

E-butiker/Företag som är godkända enligt Certifierad E-handels krav kvalitetsmärks med denna symbol. Klicka på märket så visas butikens godkännandeprotokoll

 

 Märkningen visar att de krav vi ställer är uppfyllda. Datumet i märkningen avser det datum då alla kontroller passerades senast.

Varför certifiering?

Tillväxten är ett tecken på att trygghetsmärkningar av internetbutiker fyller en viktig funktion.

I en Sifo-undersökning som omfattade fler än 1000 personer svarade 37% att det som spelar mest roll för köptryggheten är om e-butiken har en e-handelscertifiering (certifiering viktigast för förtroende vid näthandel ).

Hur upprätthålls certifieringen?

En butik som får allvarliga eller återkommande klagomål där kunden inte får rättelse eller kompensation får sin certifiering återkallad. På så sätt säkerställs för konsumenten att en Certifierad E-handel är en trygg e-handel att handla i, så länge de ser märkningen samt rapporten som visas då man klickar på densamma.

Märkningen kan tas bort (återkallas) från e-butiken av oss med omedelbar verkan, vilket innebär att  konsumenten vid varje köptillfälle kan se att vi som oberoende part intygar att certifieringskraven är uppfyllda.

Under åren har fler än 100 certifieringar återkallats för att säkerställa att konsumenten kan känna sig trygg i alla märkta butiker. Därför är det i praktiken omöjligt för en e-butik att upprätthålla certifieringen löpande om de missköter sina åtaganden mot kunder.

Hur vi hjälper konsumenter som får problem

Vi hjälper också konsumenter att få rättelse i sammarbete med e-handlaren. Kunden kanske inte fått de varor de beställt, eller på utlovad tid. Det kan också vara fel på varan, eller kunden får problem med att få kontakt med butiken.

Vi medlar och kommunicerar dagligen med konsumenter och e-handlare. Den absoluta majoriteten av alla klagomål är enklare missförstånd som reds ut redan samma dag.


Kontaktperson

Greger Berg

Ordförande
Nordisk E-handelscertifiering


                   
     

Nordisk E-handelscertifiering är en ideell organisation, grundad 2007, som arbetar för en så trygg och säker e-handel för konsumenter i de Nordiska länderna.

Besök oss på: www.ehandelscertifiering.se

E-post: kontakt@ehandelscertifiering.se

Kontaktperson Greger Berg, ordförande, mobil 0735000357