Centerpartiet

Nu förenklas fastställande av föräldraskap för ogifta par

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2015 10:04 CET

Ett förenklat fastställande av föräldraskap för ogifta par blir verklighet. Detta sedan en motion av Rickard Nordin, riksdagsledamot från Göteborg, röstats igenom i riksdagen.
- Att lagstiftningen insinuerar att ogifta kvinnor i förhållanden är otrogna mer är helt absurt. Det finns inga belägg för och är kränkande mot både män och kvinnor som lever tillsammans, säger Rickard Nordin.

Motionen syftar till att ge par som sammanbor under äktenskapsliknande former samma föräldraskapspresumtion som de som har gift sig.

Motionen i sin helhet bifogas som PDF.

Rickard Nordins kommentarer:

- Att socialnämnden ska behöva göra en utredning om jag är pappa till mitt barn, trots att jag och min sambo varit tillsammans länge är sjukt. Självklart ska vi och vårt barn ha samma skydd som om vi vore gifta, säger Rickard Nordin. 

- Dagens system med prövning av faderskapet efter födseln kan skapa stora problem om olyckan är framme. Dör pappan under graviditeten riskerar barnet att bli officiellt faderslöst och kommer därmed inte heller få arv från vare sig pappan eller pappans familj. Skulle mamman dö vid förlossningen riskerar pappan att helt förlora vårdnaden om barnet, eftersom båda föräldrarnas godkännande krävs för att faderskapet ska godkännas, säger Rickard Nordin.

- Regeringen borde också ta tillfället i akt och titta på att göra lagstiftningen könsneutral så ett barn kan få två föräldrar av samma kön. Lagstiftningen är på hela det här området föråldrad, grunden lades på romartiden. Den behöver uppdateras från romartid till 2000-tal med dagens familjekonstellationer och värderingar, Rickard Nordin. 

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.