Utrikesdepartementet

Nu förenklas handeln med tjänster i Europa

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 08:34 CET

Måndagen den 28 december blir det enklare för tjänsteföretag att bedriva verksamhet över gränserna i Europa. I och med att tjänstedirektivet träder i kraft i alla EU:s medlemsländer städas handelshinder bort och företagens myndighetskontakter förenklas.

- För Sverige, som är ett öppet och handelsorienterat land med många utvecklingsbara branscher, har den gränsöverskridande tjänstehandeln en enorm potential. Jag hoppas att förändringarna som genomförs kan bidra till att svenska företag i ännu större utsträckning vill ta steget utanför Sverige, säger handelsminister Ewa Björling.

Den 28 december lanserar dessutom medlemsländerna så kallade kontaktpunkter för tjänster, det vill säga webbfunktioner som innehåller information om vilka villkor som gäller för tjänsteverksamhet i ett visst land. I denna webbfunktion kan företagaren hitta rätt myndighet samt elektroniskt ansöka om tillstånd och anmäla verksamhet. Kontaktpunkten ska vara den enda ingången till tjänsteverksamhet som en företagare behöver.

I Sverige finns tjänsten på hemsidan för företagande som Tillväxtverket utformar tillsammans med Bolagsverket och Skatteverket, www.verksamt.se, alternativt på www.Sweden.se.

Alla EU-länders kontaktpunkter kommer att kunna nås via den europeiska portalen, www.eu-go.eu, som öppnas i början av 2010. Medlemsländerna har kommit överens om namnet EUGO som ett gemensamt varumärke för att underlätta igenkänning av kontaktpunkten för tjänster.

Kontaktpunkten stöds i Sverige av en servicefunktion som Kommerskollegium ansvarar för. Dit kan man ringa om man inte hittar det man letar efter i webbfunktionen. Servicefunktionen nås via telefon 08-690 48 80.

Svenska konsumenter kommer att kunna få hjälp av Konsument Europa vid Konsumentverket, med att till exempel ta reda på vilka krav som ställs på ett utländskt företag i hemlandet, få information om konsumenträttslig lagstiftning och om möjligheterna till rättslig prövning av en eventuell tvist mellan en näringsidkare och en konsument, via www.konsumenteuropa.se eller 054-19 41 50.

Förbättrade möjligheter för tjänsteföretagen stärker tillväxten och bidrar därmed till en ökad sysselsättning. Tjänstesektorn sysselsätter idag cirka 3,4 miljoner personer i Sverige. Tjänsteexporten är den sektor som ökar mest i svensk ekonomi, sedan 1995 har den ökat med i genomsnitt 9 procent årligen. Det är en ökningstakt som i Västeuropa endast slås av Danmark och Irland. Tjänsteexporten är i dag en relativt liten del av tjänstesektorn i alla EU-länder.


Fakta om tjänstedirektivet:
Tjänstedirektivet antogs av EU:s medlemsländer i december 2006. Direktivet syftar till att underlätta både etablering och tillfällig tjänstehandeln i Europa. Det gäller bland annat tjänster inom bygg, turism, hotell och restaurang, detaljhandel, samt informations- och företagsrelaterade (som konsulttjänster inom ledarskap, förvaltning, certifiering och testning).

Genomförandet av tjänstedirektivet förtydligar på flera punkter den fria rörligheten för tjänster, det vill säga att ett företag från ett EU-land ska ha samma förutsättningar att bedriva tjänstehandel som ett företag på hemmaplan. Inga länder får hädanefter ställa krav på till exempel nationalitet eller att en företagare ska vara bosatt i landet där tjänsten utövas. Myndigheterna får inte heller ställa krav på företag i de fall företaget redan uppfyller samma krav i hemlandet. Tjänstedirektivet påverkar 90 lagar och 75 förordningar.Kontakt:
Monica Ohlsson, pressekreterare hos handelsminister Ewa Björling
08-405 37 11
070-296 18 99


Lena Rooth, avdelningschef Tillväxtverket
08-681 91 58
lena.rooth@tillvaxtverket.se


Fritz Steneberg, kontaktpunktens servicefunktion, Kommerskollegium
08-690 48 42
fritz.steneberg@kommers.se


Jolanda Girzl, chef för Konsument Europa
054-19 40 52
076-110 40 52
jolanda.girzl@konsumenteuropa.se