Socialdemokraterna i Uppsala

Nu formar S laget inför 2014

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2013 16:54 CEST

Socialdemokraterna i Uppsala har nu börjat arbetet inför valet 2014 med att forma det lag som ska företräda partiet i kommunen, landstinget och i riksdagen, berättar Anita Berger, som är ordförande för Socialdemokraterna i Uppsala. En valberedning om 18 personer utsågs i februari.

Redan nu är valberedningen klar med sin första uppgift, att föreslå två kommunalråds­kandidater. De nuvarande kommunalråden Marlene Burwick och Erik Pelling föreslås som kandidater för ytterligare en mandatperiod. De har ett starkt stöd i de social­demokratiska föreningarna, som vitsordar att de gör ett utmärkt arbete. Beslut fattas på ett representantskapsmöte den 20 maj.

Alla medlemmar och föreningar i Socialdemokraterna i Uppsala har möjlighet att nominera/föreslå kandidater och i år har det lett till att ca 80 medlemmar har nominerats till kommunfullmäktige, ca 40 till landstinget och ca 30 till riksdagen.

Socialdemokraterna i Uppsala har sedan tidigare beslutat att alla listor (valsedlar) ska omfatta lika många kvinnor som män och att var femte kandidat till kommunfullmäktige bör ha utländsk bakgrund. I år gäller också att var fjärde kandidat på alla listor ska vara under 35 år.

- Det är glädjande att så många av de som föreslagits är unga kandidater, säger Anita Berger.

Valberedningen tar nu fram förslag till hur valsedlarna kan se ut och den 3-20 juni genomförs rådgivande provval. Provvalsresultatet avstäms mot principerna ovan om representation vad avser kön, etnicitet och ålder. Valsedeln till kommunfullmäktige fastställs på ett representantskapsmöte där valda ombud för alla föreningar deltar. Valsedlarna till landsting och riksdag fastställs av en valkonferens i höst där Uppsalas provvalsresultat/förslag ska vägas ihop med resten av länets kommuner.

Det är en öppen och genomskinlig process där medlemmarna först får lämna förslag, sen rösta i ett rådgivande provval och till sist genom sina valda ombud fatta det slutliga beslutet.

Kontakt:
Anita Berger, ordförande för Socialdemokraterna i Uppsala
Mobil 070-819 26 30