Sundsvalls kommun

Nu fortsätter upprustningen av Fridhemsgatan

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2013 09:00 CEST

Under 2012 byggde Sundsvalls kommun om Fridhemsgatan på tre etapper. Nu fortsätter arbetet med att rusta upp resterande delar för att göra detta till ett säkrare stråk ut mot Skönsmon.

Vecka 33 sätter arbetet igång och det är sträckorna Kaptensgatan – Västra Radiogatan och Kvarnzeliusgatan – Skiftesvägen som kommer få en uppfräschning denna gång. Bland annat kommer en gång- och cykelväg att byggas på sträckorna, dessa knyts ihop med de som byggdes förra året. Körbanan för fordonstrafik smalnas av och får ny beläggning, trafikljusen utanför Skönsmohuset försvinner och där byggs också en ny busshållplats, liksom mellan Grevegatan och Jakobsdalsgatan. Utanför pizzerian vid Bäckgatan kommer en ny parkering byggas med fokus på att göra utfarten mot Fridhemsgatan så trafiksäker som möjligt.

-Fridhemsgatan är väldigt trafikerad och i området finns många skolor och fritidsaktiviteter. Därför känns det viktigt att vi gör denna sträcka mer trafiksäker för de oskyddade trafikanterna som i många fall är barn, säger Mikael Johansson, projektingengör gatuavdelningen.

Längs hela Fridhemsgatan sänks hastigheten till 40 km/h, förutom utanför Skönsmons skola där hastigheten blir 30 km/h.

Under upprustningen kommer det vara svårt att ta sig fram på Fridhemsgatan och köer kan uppstå. I dessa lägen kan man, om möjlighet finns, använda sig av Björneborgsgatan för att ta sig fram på ett smidigt sätt. Detta gäller både bil- och cykeltrafik. Viktigt är att ta det lugnt och vara rädd om alla medtrafikanter, särskilt de som är oskyddade.

Upprustningen planeras vara klar i november 2013, men vissa återställande åtgärder kommer att ske under våren 2014.

 

Mer information:
www.sundsvall.se/fridhemsgatan

Kontakt:
Mikael Johansson, projektingengör gatuavdelningen, 070-376 76 66