Graflunds

Nu går sista oljepannan i graven

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 08:47 CET

Graflunds skapar mer miljövänlig fastighetsförvaltning

 

I november slutfördes installationen av bergvärme i Skönsta i Mariefred och därmed gick Graflunds sista oljepanna i graven. Nu är det mer miljövänlig energi som värmer företagets 16 400 lägenheter.

– Det känns kul att kunna säga att vi är helt oljefria i vår uppvärmning, säger Anders Häggström, vd på Graflunds.

 

Graflunds har de sista åren fokuserat på åtgärder som minskar energianvändningen i företagets förvaltning. Utrustning har successivt bytts ut mot mer miljövänlig och energisnål.

– Vi har gjort stora investeringar i effektiva system som gör att vi sparar energi, säger Anders Häggström.

 

Även om investeringarna i bergvärme inneburit höga initialkostnader har företaget valt ett mer långsiktigt perspektiv. Denna inriktning stöds också av hyresgästerna som värdesätter att företaget försöker nå en uthållig användning av naturresurser.

– Våra hyresgäster värdesätter att vi försöker ha så lite påverkan på miljön som möjligt i vår förvaltning, säger Anders Häggström. Det känns också bra att vi tar vår del av ett viktigt samhällsansvar.

 

Graflunds fortsätter nu att ytterligare försöka minska den totala energianvändningen i fastighetsbeståndet och hoppas kunna dra nytta av det engagemang som finns hos företagets hyresgäster.

– Forum som Facebook ger oss ytterligare verktyg för dialog och möjligheter att ta del av den kreativitet och uppfinningsrikedom som våra hyresgäster har i dessa frågor, säger Anders Häggström.

Graflunds, i grunden ett drygt 50 år gammalt som idag ägnar sig helt åt förvaltning med fokus på bostäder. Förvaltningsvolymen omfattar fn ca 16 400 bostadslägenheter och en mindre volym kommersiella lokaler i mellansverige. Affärsidén är att utveckla och erbjuda bostäder till alla som väljer att hyra istället för att äga. Visionen är att bli det självklara valet av hyresvärd.