Akademikerförbundet SSR

Nu går skam över torra land! Behörighetsutredningens förslag är ett misslyckande! Nu måste politikerna ta sitt ansvar.

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 16:50 CEST

Idag överlämnade ”Behörighetsutredningen” sina förslag som gäller legitimation och behörighetsreglering för kuratorer i hälso- och sjukvården och för socialsekreterare med myndighetsutövande uppgifter m.fl. grupper. Trots starka skäl för att legitimera kuratorn och socialsekreteraren avstår utredningen att föreslå detta.

Människor som är i svåra sociala situationer har inte samma rätt till skydd som de medicinskt sjuka har. I hälso- och sjukvården krävs patientsäkerhet. Det yttersta beviset för patientsäkerhet heter legitimation. Staten kräver viss utbildning för att garantera rätt kompetens, patienter som är felbehandlade kan anmäla det och de som gjort fel kan ställas till svars genom att i värsta fall mista rätten att utöva sitt yrke.

Kuratorn är vårdens psykosociala expert och uppfyller alla krav som samhället ställer på övriga legitimerade yrkesgrupper i hälso- och sjukvården. Andelen patienter som söker läkarvård för bland annat depressioner, ångest, livskriser och missbruk har ökat lavinartat, men behörighetsutredningen anser ändå inte att de som går till kuratorn ska ha samma patientsäkerhet som de som går i behandling hos t.ex. läkare, psykolog eller sjuksköterska.

- Människor som behandlas eller utreds av sociala och psykosociala skäl har med andra ord  inte samma rätt till trygghet, säger Christin Johansson, Förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR.

- Med kuratorns kompetens blir vården både mänskligare och effektivare. Kuratorn är nödvändig i vården och kuratorn måste ha legitimation, fortsätter Christin Johansson.

Trots att både Barnskyddskommittén och Socialstyrelsen i olika allmänna råd, pekat på vikten av att behörighetsreglera personal i socialtjänsten som arbetar med myndighetsutövning, har inte Behörighetskommittén vågat vara lika tydlig.

-Det är skamligt att utsatta och sköra medborgare inte har rätt att kräva socionomexamen av de som fattar ingripande beslut i deras liv, fortsätter Christin Johansson.

- Nu är det upp till politikerna att ta ansvar och säkra kvalitén, avslutar Christin Johansson.

Ytterligare kommentarer fås av ordförande Christin Johansson på telefon 0708-17 44 59 eller av utvecklingschef Titti Fränkel på telefon 0703-70 44 33.


Akademikerförbundet SSR organiserar 57 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.


Press- och kommunikationschef Stina Andersson, tfn 08-617 44 87, mobil 0706-18 44 87, stina.andersson@akademssr.se