Vänsterpartiet

Nu går tåget...

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 12:35 CET

I en debatt i riksdagen under fredagen kring Kommittén för Nya Arbetstids- och Semesterregler förslag om arbetstidsreform påpekade vänsterpartiets riksdagsledamot Anders Wiklund att det här inte var en rykande färsk fråga. Arbetstidskommitténs förslag överlämnades av kommitténs ordförande Hans Karlsson till statsrådet Mona Sahlin redan i juni 2002, men ännu finns inget lagförslag i sikte.

- Arbetslivsminister Hans Karlsson står så vitt jag kan bedöma
fortfarande bakom kommittens förslag i sin helhet, sade Wiklund i debatten, och det gör även vi i vänsterpartiet. Miljöpartiet har tagit ställning för förslaget i kommittén och har inte signalerat någon kursändring. Nu borde det finnas mycket goda parlamentariska förutsättningar för at gå till riksdagen med ett konkret förslag.

Anders Wiklund efterlyser en samlad politik för att minska ohälsan och öka arbetskraftsutbudet och tillväxten. En sådan politik behövs, och han anser att kommitténs förslag kan vara en del av lösningen.

Wiklund avslutade:
- Men det är dags att äntligen sätta ner foten och börja röra på sig i frågan. Varje litet steg av verklig rörelse är bättre än 1000 anföranden från talarstolen. Arbetslivet behöver att det skapas rörelse – arbetslivet behöver den här reformen.

För ytterligare upplysningar

Anders Wiklund
riksdagsledamot (v) 070-290 54 91