Aurorum Science Park

Nu går tåget till Amerika

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:13 CEST

Efter år av förberedelser är det äntligen dags för ReRail AB, ett av företagen vid forskarbyn Aurorum Science Park i Luleå att skicka ett antal rälsprototyp till USA för utvärdering. Total skickas fyra prototyper enligt senaste specifikation till TTCI i Pueblo Colorado USA för utvärdering. TTCI är ett företag som ägs av amerikansk järnvägsindustri och som testar och certifierar bland annat järnvägsprodukter för den globala marknaden. Redan 2007 inleddes kontakten mellan ReRail och TTCI. Att finansiera projektet har varit en av stötestenarna men det löstes till stor del av att USDT (US Department of Transportation) tagit på sig ansvaret att bekosta testet. Testverksamheten kommer att pågå tjugoåtta månader och total kommer rälsen att belastas med tjugofem millioner bruttoton.

Idén med ReRail är att ersätta dagens räls med en tvådelad dito. Den övre delen, den s.k. slitbanan är den del som byts när rälsen är utsliten. Slitbanan motsvarar ca 18% av den totala rälsen och besparingen blir således ca 80%. ReRails slitbana är dessutom tillverkad av ett betydligt modernare material än dagens kolstålsräls och förväntas få dubbelt så lång livslängd. En annan fördel är att rälsbyte tar betydlig kortare tid med ReRail eftersom det bara är att snäppa loss den gamla och på den nya rälsen. Beräkningar visar att ReRail byts på en tjugondel av tiden jämfört med dagens metod. Detta innebär att järnväg försedd med ReRail får en ökad kapacitet.

Minskat underhåll, mindre åtgång av ändliga resurser (järnmalm) och reduktion av CO2 är några av de viktigaste parametrarna som TTCI ser som fördelen med ReRail-konceptet. Rälsen har även visat sig ha mycket goda bullerdämpande effekter. Genom att förse mellanskiktet med en polymer dämpas ljudemissionerna, något som kan visa sig vara extra attraktivt i stadsnära miljöer.

Under testverksamheten kommer TTCI att undersöka hur pass bra ReRails produkt klarar slitage och den högre axellasten som används i USA.

Produkten är delvis omgjord för att möta gällande villkoren i USA.

De första resultaten från testerna redovisas under sommaren för att sedan följas av månatliga rapporter.

För mer information kontakta Anders Sundgren, Vd ReRail
Tfn:070-307 66 47

www.rerail.se