Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Nu gäller det att ta hand om våra afghanska ungdomar!

Press Release   •   Nov 18, 2016 17:41 CET

Vi är tiotusentals som har protesterat mot tvångsutvisningarna av ungdomar med afghansk bakgrund. Vi är glada att regeringen omprövar sin inställning. Att ge dessa ungdomar ett temporärt uppehållstillstånd för att låta dem slutföra sin skolgång minskar riskerna för att antalet papperslösa unga människor i vårt land exploderar.

Men slaget är inte vunnet. Nu måste vi också ta hand om våra ungdomar.

- De utvisningsbesked som redan meddelats måste inhiberas omedelbart.

- Åldersbedömningar ska vara relevanta, ta hänsyn till hur snabbt tonåringar kan utvecklas och ske i samråd med personal som känner tonåringen. Vid oklarhet ska man hellre fria än fälla.

- De som anser sig blivit felaktigt åldersuppdaterade måste snabbt få möjlighet att få detta omprövat. En 15-åring behöver en god man oavsett vilken ålder han har tilldelats.

- Även de som fyllt 18 år måste få ett boende med vuxenstöd.

Både vi och Afghanistan behöver dessa ungdomar. Men genomgången gymnasieutbildning räcker inte för att fylla arbetsmarknadens behov. Möjlighet att få uppehållstillstånd för postgymnasiala studier måste därför införas.

Dessutom bör beslutet om familjeåterförening omprövas. Vi vet att detta att åter förenas med sin familj och slippa oron för den minskar den psykiska ohälsan.

Idag ökar populism och främlingsfientlighet världen över. Valet i USA har gjort detta legitimt. I denna värld behövs ett land, om än litet, som står upp för mänskliga rättigheter. För att tala med Stefan Löfvén: ”Vi ska fortsätta vara ett land som bär solidariteten som vår största stolthet”.

Vi förstår att invandringen måste regleras, men regleringen måste ha nyanser. Denna grupp särskilt utsatta ungdomar måste ges undantag. Vi är idag glada att regeringen omprövar dagens lagstiftning, men är ändå oroade för de afghanska ungdomarnas framtid.

Det upprop som vi tog initiativ till, ”Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna”, har i skrivande stund undertecknats av 4632 personer. Följande organisationer har ställt sig bakom: Sveriges Läkarförbunds etik- och ansvarsråd, Sjuksköterskornas etiska råd i Svensk sjuksköterskeförening, Akademikerförbundet SSR, Flyktinggruppernas riksråd FARR, Läkare i Världen, Rosengrenska stiftelsen i Göteborg, Arbetskooperativet Solidaritet (ABIS) och Barn- och ungdomsrättspartiet.

En debattartikel, undertecknad av oss 17 läkare, forskare m.fl. hann inte publiceras innan regeringen offentliggjorde sin omprövning. Förhållandena gäller dock fortfarande.

Regering, riksdag och migrationsverket måste nu handla på ett sätt som återställer vårt förtroende.

Ingrid Eckerman, allmänläkare, chefredaktör AllmänMedicin, Stockholm

Bertil Hagström, allmänläkare, med.dr., Horred

Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, Eskilstuna

Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, Lund

Urban Hidman, fil.lic, leg. psykolog, Stockholm

Jan Halldin, psykiater och socialmedicinare, Stockholm

Bengt Järhult, allmänläkare och debattör

Mats Eliasson, professor i medicin, Umeå universitet

Lars-Bertil Arvidsson, f.d. hälso- och sjukvårdsdirektör SLL, managementkonsult, Stockholm

Töres Theorell, stressforskare, professor emeritus, Stockholms universitet

Christer Hogstedt, professor emeritus, arbetsmedicin, Karolinska institutet

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet

Joachim Vogel, professor emeritus, välfärdsforskare, Stockholm

Stefan de Vylder, nationalekonom, Stockholm

Bertil Egerö, docent emeritus i sociologi, Lund

Marita Eastmond, professor i socialantropologi, Göteborgs Universitet

Göran Djurfeldt, senior professor i sociologi, Lund University 

Läs mer

Uppropet http://www.skrivunder.com/stoppa_utvisningarna_av_afghanska_ungdomar

Hemsidan med mycket material http://stoppautvisningarna.blogspot.se/

Facebook-grupp https://www.facebook.com/groups/808057209336108/

Kontaktperson och initiativtagare

Ingrid Eckerman ingrid@eckerman.nu 070 55 73 193 www.eckerman.nu 

Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.