Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nu genomför regeringen viktiga åtgärder mot prostitution och människohandel

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 11:08 CEST

Regeringen har i dag fattat beslut om åtgärder som tidigare har aviserats i handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Kriminalvården får i uppdrag att bedriva en försöksverksamhet för kvinnor som befunnit sig i prostitution eller varit utsatta för människohandel. Inom ramen för denna verksamhet ska Kriminalvården erbjuda stöd, rådgivning och rehabiliterande åtgärder. Försöksverksamheten ska vidare omfatta arbetsmarknadsinriktade insatser som syftar till att underlätta för denna grupp kvinnor att komma in på arbetsmarknaden.

Regeringen ger även Brottsoffermyndigheten i uppdrag att genomföra utbildning som riktar sig till personal inom polisen, Åklagarmyndigheten, domstolsväsendet och Migrationsverket i frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

- Kampen mot människohandel måste föras på bred front. Det räcker inte enbart med att jaga förövarna. Vi måste också se till att kvinnor som befunnit sig i prostitution och människohandel får del av insatser som syftar till att underlätta för dem att börja ett normalt liv. Dessutom måste kunskapen om de bakomliggande mekanismer som påverkar prostitution och människohandel vara god bland personalen på de myndigheter som inom ramen för sina respektive uppdrag kommer i kontakt med dessa människor. Det är därför viktigt med utbildning i dessa frågor, säger justitieminister Beatrice Ask.

- För att straffade kvinnor, som har också varit utsatta för människohandel eller som har befunnit sig i prostitution, ska kunna börja ett nytt liv behövs rehabilitering som de bör kunna få redan under tiden i fängelset, säger Nyamko Sabuni. Jag är glad över att vi nu beslutar om denna viktiga åtgärd i den handlingsplan mot prostitution och människohandel som vi tog i somras.Kontakt:
Martin Valfridsson
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
0702-74 10 22

Malin Engstedt
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
070-357 51 94-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (http://www.regeringen.se/sb/d/10105/a/110625)