Kultur och Näringsliv

Nu genomförs SponsorMatch för första gången i Sverige – snabba möten mellan företag och kultur

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 13:24 CEST

Kultur och Näringsliv, tillsammans med aMuze Interactive AB, lanserar nu SponsorMatch. Det är första
gången som SponsorMatch genomförs i Sverige, efter internationella förlagor. Syftet är att på ett
effektivt och nyskapande sätt koppla ihop näringslivets intressenter med kulturella organisationer för
att skapa affärsmöjligheter. Den 27 september genomförs SponsorMatch i Stockholm, och under
eftermiddagen kommer tio kulturorganisationer att presentera projekt som de söker samarbetspartners
till.

Bland kulturorganisationerna finns exempelvis Cirkus Cirkör, Nationalmuseum och Cullbergbaletten.

”SponsorMatch är en unik möjlighet för företagen att på en eftermiddag identifiera och utvärdera nya
spännande kulturella samarbetsprojekt. Samtidigt är det ett utmärkt tillfälle för kulturella institutioner att
knyta närmare kontakter med näringslivet. Vi vet att företagens affärsverksamhet påverkas positivt av
att arbeta närmare kulturen. Det innebär att alla aktörer - och samhället i stort - vinner på ett närmare
samarbete mellan dessa både världar”, säger Susan Bolgar, projektledare på Kultur och Näringsliv
och för SponsorMatch.

”SponsorMatch kan nästan jämföras med ”speed-dating”, där företagen snabbt kommer att kunna
bilda sig en uppfattning om de olika kulturella projekten. Vår förhoppning är att det också ska leda till
direkta samarbetsavtal. Vi är glada över att ha tagit detta koncept till Sverige och hoppas kunna
utveckla SponsorMatch vidare till nästa år, säger Ann-Sofi Gaverstedt, affärsutvecklare på Amuze
Interactive .

Tid: Torsdagen den 27 september 2007 kl. 13.00 – 17.00
Plats: Stockholms Handelskammare, Västra Trädgårdsgatan 9, Stockholm

SponsorMatch genomförs i samarbete med Stockholms Handelskammare och Stockholm Business
Region.

För mer information och anmälan kontakta:
• Susan Bolgar Kultur och Näringsliv, 0731-84 02 00
susan.bolgar@kultur-naringsliv.se
• Ann-Sofi Gaverstedt aMuze Interactive AB, 0706-92 33 70
ann-sofi@amuze-interactive.com

Kultur och Näringsliv grundades 1988, och har drygt 270 medlemmar. Organisationens verksamhet syftar till att
vara länken mellan den kulturella världen och näringslivet för att främja fler och fördjupade samarbeten. Kultur
och Näringsliv är medlem i det europeiska nätverket CEREC (European Committee for Business, Arts and
Culture. Dessutom är Kultur och Näringsliv medlem i ett globalt nätverk av systerorganisationer ibland annat USA,
Kanada, Japan, Korea och Australien. Kultur och Näringsliv har kontor i Stockholm och i Göteborg. www.kulturnaringsliv.se

aMuze Interactive erbjuder muséer och andra "kunskapsattraktioner" ett prisbelönt interaktivt system som gör det
möjligt för besökare att förlänga, fördjupa och personliggöra sin kontakt med en utställnings budskap och innehåll
efter det att de har lämnat museets lokaler. Dessutom erbjuder aMuze-systemet företag en unik mediaplattform
som kombinerar alla fördelar med reklam, direkt marknadsföring och sponsring. Det är ett träffsäkert, mätbart och
prisvärt sätt att nå målgrupper i en ytterst trovärdig och engagerande miljö.