TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Nu har 3D-revolutionen nått Textilhögskolan

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2014 09:15 CEST


Den har kallats för den tredje industriella revolutionen. Fenomenet med 3D-skrivare går igen i allt fler branscher, så även mode och textil, varför Textilhögskolan i Borås till hösten skriver in tekniken på schemat. Efter en större donation från Stiftelsen Svensk Textilforskning, som förvaltas av TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, har toppmodern teknik införskaffats och en pedagogisk plan börjat utformas.
– Tiden är mogen för den här satsningen, säger Erik Bresky, prefekt på Textilhögskolan.

Bildtext: Erik Bresky, prefekt på Textilhögskolan med TEKO:s donation. En 3D-skrivare. 3D-mode av Iris van Herpen.

3D-skrivare fungerar enligt principen att användaren antingen laddar ner en tredimensionell ritning av det aktuella objektet, alternativt scannar av det med en 3D-scanner. Lager för lager ”skrivs” sedan föremålet ut i en process som kallas friformframställning.

Redan på åttiotalet började 3D-skrivare användas för framtagning av prototyper inom verkstadsindustrin, men det är först under senare år, genom framväxten av en mer tillgänglig prisbild, som det breda genomslaget kommit. Numera framställs av allt från kläder och skor till bildelar och medicinska implantat med tekniken.

 – Som utvecklingen ter sig är det dags för Textilhögskolan att ta ett seriöst grepp om 3D, att orientera studenterna i tekniken och ge dem möjlighet till egen utforskning. Som ett led i satsningen välkomnar vi även tekoföretagen för olika projektsamarbeten, säger Erik Bresky.

Vid sidan om 3D-skrivaren finansierar Stiftelsen Svensk Textilforskning också inköpet av avancerad utrustning för laserbeskärning. Totalt handlar det om donationer på en miljon. Med de nya tillskotten läggs de sista pusselbitarna till Textilhögskolans högteknologiska satsning ”TEKO Multimedialabb”.

 – Att förena det estetiska och produktionstekniska perspektivet är centralt på vår institution. Sedan tidigare disponerar studenterna en fullskaligt industriell miljö här i huset där nya idéer snabbt kan testas. Med den nya 3D-skrivaren och övriga inslag i ”TEKO Multimedialabb” - häribland utrustning för digitaltryck – får studenterna nu även tillgång till morgondagens teknik, säger Erik Bresky som räknar med att de första 3D-alstren från skolans studenter visas offentligt under examensvisningen våren 2015.

I Textile Fashion Center, där Textilhögskolan huserar sedan i höstas, nyöppnar nästa månad Textilmuseet. Premiärutställningen signeras den holländska designern Iris van Herpen som är känd för sina spektakulära 3D-utskrivna kläder.

 – Timingen är perfekt för den här utställningen. Med sina spännande kreationer levererar Iris von Herpen lika mycket estetiska upplevelser som explicita uttryck för 3D-teknikens möjligheter, säger Erik Breksy.

Elin Lydahl, generalsekreterare i TEKO och tillika styrelsemedlem i Stiftelsen Svensk Textilforskning, tycker det är självklart att stödja Textilhögskolans 3D-satsning.

 – Som intresseorganisation verkar vi för en gynnsam branschmiljö i vidare mening. Genom stöd till experimentverkstäder och tekniskt-vetenskaplig forskning vill vi bidra till kunskapsutveckling och en ännu bättre rekryteringsbas för svensk tekonäring. Med den utveckling som skett och sker på 3D-området är det bra att landets ledande tekorelaterade lärosäte tar sig an tekniken för närmare studier.

 – I samband med TEKOs årsmöte, som arrangeras i Borås den 13:e maj, lyfter vi själva 3D-fenomenet med kvalificerad juridisk, ingenjörsmässig och moderelaterad sakkunskap på plats och där såväl möjligheter som hot kommer analyseras.

Elin Lydahl betonar att det är omöjligt att säga vilka konsekvenser 3D-skrivarna får för modebranschen.

 – Men genom trendbevakning, kunskapsförmedling och tillgängliggörande av tekniken höjer vi beredskapen.