Miljöpartiet Stockholms stad

​Nu har buss 1 fått förbättrad framkomlighet

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 09:30 CET

Nu är de gatuåtgärder som ska öka pålitligheten och korta restiden för stombuss 1 genomförda. Bland annat har nya kollektivtrafikkörfält målats, väjningsplikt införts från anslutande gator och parkeringsplatser tagits bort av Trafikkontoret.

– Målet är att genomförda åtgärder ska korta restiden, öka pålitligheten och minska trängseln på bussarna, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Åtgärderna som nu finns på plats är i korthet nya kollektivkörfält på totalt 800 meter, väjningsplikt på ett flertal anslutande gator, fyra övergångsställen har tagits bort och 40 färre parkeringsplatser till förmån för bättre framkomlighet för buss- och cykeltrafik.

– Bussen ska fram, med alla tusentals stockholmare som pendlar, liksom nyttotrafiken och cykeltrafiken. Gatorna behövs för rörlig trafik, inte stillastående. Jag hoppas effekten blir lika positiv som för buss 4, som fått högre fart och mer regelbunden trafikering, säger Daniel Helldén.

Åtgärderna följs upp genom att mäta effekten på framkomligheten och punktligheten för linje 1. Uppföljningen bedöms vara färdig under augusti 2016.

Projektet genomförs gemensamt mellan Stockholms stad, landstinget (Trafikförvaltningen/SL) och Keolis. Staten betalar hälften av gatuåtgärderna via statlig medfinansiering. Den totala kostnaden för projektet uppskattas till cirka 3 miljoner. Målet är en restidsminskning på cirka 4 minuter per riktning, cirka 7 procent. När buss 4 fick förbättrad framkomlighet innebar detta att en normalresa minskade med över två minuter.

Korta fakta ettans buss:

 • Sträckning Stora Essingen– Frihamnen
 • Längd 9,8 km
 • Hållplatser ett 30-tal
 • Turtäthet 5–7 min
 • Antal resenärer nästan 35 000 per dygn (lika många som i Karlskrona)

Läs mer http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Stockholmstrafiken-nu-och-i-framtiden-/Vad-vantar-i-framtiden-/Stombussar/Buss-1/

Beslutet i trafiknämnden den 11/6 http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1800888

Förbättringarna för buss 4 http://www.mynewsdesk.com/se/miljopartiet-i-stockholms-stad/pressreleases/fortsatt-foerbaettrade-restider-foer-buss-4-1210641

Genomförda framkomlighetsåtgärder stombuss 1

Delsträcka 1 Stora Essingen–Västerbroplan

1.1 Stora Essingen

 • Ett stoppförbud efter övergångsstället norr om Torggatan har införts
 • Två parkeringsplatser har utgått
 • Väjningsplikt har införts på flertalet anslutande gator.
 • I korsningen Essingeringen – Gamla Essinge Broväg har en svängande huvudled införts.

1.2 Gjörwellsgatan och Rålambsvägen

 • Höger körfält har reseverats för kollektivtrafiken i riktning norrut mellan hållplats Fyrverkarbacken och fram till korsningen med Fyrverkarbacken.
 • Ett övergångsställe har utgått på Gjörwellsgatan direkt söder om Fyrverkarbacken.
 • 2 nya informationstavlor har placerats i portalen med texten ”Blockera ej markerat område”.

Delsträcka 2 Västerbroplan - Kungsbroplan

Inom projektet ”Kollektivtrafik-, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen S:t Eriksgatan–Fleminggatan” som färdigställdes under våren 2015 genomfördes ett antal åtgärder som kommer att förbättra framkomligheten för linje 1, exempelvis busskörfält mellan Fridhemsgatan och S:t Eriksgatan.

 • Som en komplettering till dessa åtgärder har det införts väjningsplikt i korsningen Fridhemsgatan–S:t Göransgatan från S:t Göransgatan.

2.1 Fleminggatan i riktning mot S:t Eriksgatan

 • Ett extra brett busskörfält (för både buss och cykel), på 4,50 meter (lokalt 4,00 meter) har på försök införts mellan Scheelegatan och S:t Eriksgatan (befintlig parkering och cykelfält har tagits bort).
 • Last- och taxiplatser har flyttats.
 • Totalt ca 35 parkeringsplatser har tagit bort
 • Busskörfältet på Fleminggatan mellan Polhemsgatan och fram till Kronobergsgatan har fått utökade tider och gäller mellan 7-10 samt 15-19.

Delsträcka 3 Kungsbroplan–Stureplan

 • 3.1Kungsbron–Vasagatan

Inom projektet ” Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron”, har åtgärder genomförts för att förbättra framkomlighet för cykel och kollektivtrafik. Ett tidsbegränsat (7-9 och 15-18) busskörfält har anlagts mellan Blekholmsterrassen och Vasagatan i riktning österut.

3.2 Kungsgatan mellan Vasagatan och Sveavägen

 • Två övergångsställen har tagits bort.

3.3 Kungsgatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan

 • Ett extra brett busskörfält (4,25m) har skapats längs hela sträckan i riktning mot Norrlandsgatan.
 • Två befintliga busshållplatser har utgått och ersatts av en i riktning mot Stora Essingen, i andra riktningen har hållplats Norrlandsgatan flyttas ca 200 meter närmare Hötorget.
 • Lastplatser har justerats längs sträckan.
 • Ett övergångsställe har tagits bort.

Delsträcka 4 Stureplan–Frihamnen

 • På Sturegatan söder om Linnégatan har busskörfältet återinförts dygnet runt.
 • I korsningen Karlavägen–Sturegatan har förbud mot vänstersväng införts (förutom för buss och taxi).
 • På Sibyllegatan införs väjningsplikt på anslutande tvärgator för att förstärka bussens framkomlighet.
 • På den sista biten norrut mot Valhallavägen har ett körfält fram till korsningen införts för högersvängande trafik. (OBS denna körfältsmarkering är ännu inte genomförd.)
 • På Valhallavägen, efter Erik Dalsbergsgatan i riktning mot Frihamnen, österut, har ett kollektivkörfält inrättats fram till Värtavägen.
 • Lastplatser har justerats.
 • Två stoppförbud har tillkommit.

Karta bifogas detta pressutskick och finns på pressrummet.

För vidare information

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0761-22 96 26
mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad