Region Örebro län

Nu har Örebroregionen en handlingsplan för drönare – och målet är högt satt

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 07:34 CEST

Örebroregionen ska vara Sveriges ledande drönarregion 2030. Det är syftet med den handlingsplan för drönare i Örebroregionen som Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad tagit beslut om.

- I vår region finns goda förutsättningar för att vi ska kunna bli Sverigeledande på drönarteknik, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. Örebro universitet är världsledande inom autonoma sensorsystem och robotteknik och det finns också mycket annat arbete igång. Genom samarbete mellan näringsliv, universitet och offentlig sektor kan regionens position stärkas ytterligare. Handlingsplanen ligger helt i linje med den regionala utvecklingsstrategin.

Bara fantasin sätter gränser för användning
Utvecklingen inom drönarområdet har varit på stark frammarsch och användningsområdet utvecklas kontinuerligt. Inom den civila marknaden var drönare från början främst ett redskap för fotografering. I dag används drönare inom ett stort antal användningsområden inte minst inom logistikområdet.
- Även inom sjukvården testas drönare, bland annat för att snabbt nå ut till patienter med hjärtproblem när det inte finns ambulans nära eller vid trafikstörningar, säger Mats Gunnarsson. Det har redan provats framgångsrikt på andra platser. Egentligen är det bara fantasin som sätter gränserna till drönarnas användningsområde. Möjligheterna är näst intill oändliga med drönartekniken också som bärare av annan teknik.

Drönare kan skapa nya arbetsformer och arbetstillfällen
Region Örebro län verkar inom en rad områden när det gäller utveckling och användning av drönarteknik, bland annat inom trafik & samhällsplanering, näringslivsutveckling, utbildning & arbetsmarknad, energi & klimat, kultur & ideell sektor samt välfärd & folkhälsa. Genom att använda drönare kan man hitta nya arbetsformer, arbetstillfällen och marknadstillväxt, där det i många fall handlar om nya verksamheter som effektiviserar befintliga samhällsfunktioner.

Kontakt:
Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad, tel. 072 – 742 74 55

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.