Sundsvalls kommun

​​Nu har varje skolområde IT-inspiratörer i förskolan - välkommen till kommunhuset och ta del av deras arbete

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 10:57 CEST

Under tre terminer har kring 100 pedagoger i förskolan erbjudits möjligheten att gå en fortbildning för att bli IT-inspiratörer. Nu visar de upp sina arbeten i form av filmer med mera i kommunhuset den 1 juni mellan kl. 14 och 16.
– Vi har äntligen gått i mål och det känns fantastisk roligt att vi har IT-inspiratörer i varje skolområde för förskolan. Dessa personer ska uppmuntra, entusiasmera och visa andra pedagoger hur de till exempel kan använda lärplattan som ett pedagogiskt verktyg, säger Anna-Karin Noteby och Malin Byström, utbildningssamordnare och förskollärare.

De nyutbildade pedagogerna har under utbildningstiden tagit fram en gemensam IT-handlingsplan för Sundsvalls kommunala förskolor som visar hur och på vilket sätt man redan i tidig ålder kan introducera IT i förskolan. Utbildningen har varvat teori med praktiska redovisningar med lärplattan som verktyg.

Pedagogiska samordnare och inspiratörer för att leda IT-utvecklingen framåt
I Sundsvall finns Net21 som är ett IT-pedagogiskt resurscentrum. De ska i nätverksform stötta pedagoger i Sundsvalls kommunala förskolor och skolor i användningen av IT som pedagogiskt verktyg i vardagen.
För att nå ut till pedagogerna i Sundsvalls över 30 kommunala grundskolor och 80 förskolor finns så kallade Pedagogisk IT-samordnare (PIA). Det finns en PIA i varje skolområde som har som uppgift att driva IT-frågorna på sina respektive skolor, förskolor samt gymnasiet. PIA-arbetet utgör 20 procent av deras tjänst.

Utöver PIORNA finns det även ett antal IT-inspiratörer i grundskolan, gymnasiet och numera även inom förskolan. De ska vara motorn genom att inspirera och uppmuntra andra pedagoger till användningen av IT i undervisningen/pedagogiken. Personerna ska även vara omvärldsbevakare, leda skolans eller förskolan IT-grupp samt kompetensutveckla pedagoger i samverkan med PIAN.

Ta del av IT-inspiratörernas arbete

Tid: 1 juni kl.14.00–16.00
Plats: kommunhusets foajé
Kontakt: Anna-Karin Noteby, utbildningssamordnare, 070-567 0407 och Malin Byström, utbildningssamordnare, 073-270 2959

Sundsvalls kommun och IT
Sundsvalls kommun ligger väldigt långt framme i IT-utvecklingen med utmärkelser som Guldtrappan 2015, en utmärkelse för framgångsrik digital utveckling i skolorna, en andra plats som årets IT kommun 2015 och ett flertal priser för projektet RIGES, e-tjänster för bygglovsansökan och en webbaserad bygg- och exploateringskarta. Ett projekt som drivits tillsammans med Sundsvall, Härnösand, Timrå, Örnsköldsvik och Kramfors.

Sundsvall var dessutom den första kommunen i landet som genomförde en storskalig lansering av Eduroam. Sedan mars 2016 finns gratis wifi-nätverk i Sundsvalls alla kommunala skollokaler med 1 500 accesspunkter och över 3 000 unika användare.