Vägverket

Nu inleds byggande av bullerskydd utmed E 18 vid Lahäll – Täby kommun delar ut miljöpris till aktionsgrupp

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 11:08 CEST

Torsdag 23 oktober 2003 kl 13 tas första spadtaget för byggandet av bullerskydd utmed E 18 på sträckan mellan Danderyds kommungräns och trafikplats Lahäll. I samband med spadtaget delar Täby kommun ut miljöpris till aktionsgruppen för bullerstörda villaägare vid E 18.

För att minska bullernivåerna utmed E 18, Norrtäljevägen byggs nu bullerskydd. I den första etappen, som inleds i oktober 2003, byggs bullerskydd på den västra sidan mellan kommungränsen till Danderyd och trafikplats Lahäll. Den östra sidan planeras att bullerskyddas under våren 2004, tidplanen påverkas dock av ett överklagande. På sträckan från trafikplats Lahäll till Kvarntorpsgården planeras bullerskyddsarbete under hösten 2004 och beräknas vara färdigställt hösten 2005. Täby aktionsgrupp för bullerstörda villaägare vid E 18 har deltagit aktivt i planeringsprocessen. För detta engagemang belönas de nu med Täby kommuns miljöpris.

Program 23 oktober 2003

Samling kl 13.00 vid korsningen Lahällsvägen/påfarten till E 18 riktning mot Stockholm
Torsten Björnsson, ordförande Miljö- och byggnämnden Täby kommun och Björn Terstad, avdelningschef Vägverket Region Stockholm talar och tar första spadtaget.
Täby aktionsgrupp för bullerstörda villaägare vid E 18 tar emot Täby kommuns miljöpris av Torsten Björnesson, ordförande Miljö- och byggnämnden
Vägverket Region Stockholm har tagit fram en handlingsplan för åtgärder mot trafikbuller under 2003-2007. Vägverket ska tillsammans med fastighetsägare och kommuner åtgärda höga bullernivåer i fastigheter utmed det statliga vägnätet. Målet är att inga boende ska utsättas för bullernivåer som överstiger 65 dBA ekvivalentnivå utomhus. I de fall utomhusnivåerna inte kan reduceras bör inriktningen vara att ekvivalentnivån inte överstiger 30 dBA inomhus. Längs det statliga vägnätet i Stockholms län har ca 9 800 boende en ekvivalent bullernivå över 65 dBA. Av dessa har drygt 2 000 personer erhållit fönsteråtgärder från Vägverket, därmed återstår 7 800 personer som utsätts för 65 dBA eller mer.

Mer information
Esa Noronen, projektledare Vägverket Region Stockholm, telefon 08-757 66 00.
Sören Edfjäll, miljöutredare Täby kommun, telefon 08-768 90 00.