Kävlinge kommun

Nu inleds Kvarngatans andra etapp

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 10:17 CEST

Ombyggnaden av Kvarngatan fortsätter och den första etappen mellan Kansligatan och strax innan Södergatan beräknas vara klar för att öppnas i slutet av vecka 43. Under den veckan kommer man dessutom att påbörja arbetet med etapp två som är i direkt anslutning till den del av Kvarngatan man arbetat på hittills. Etapp två avslutas strax väster om Mårtensgatan.

Framkomligheten under den månad som etappen tar kommer att begränsas för biltrafik men ett körfält bedöms ändå kunna hålla öppet. Trafiken från Kvarngatan in på Mårtensgatan kommer med något begränsad framkomlighet att vara öppen i stort sett hela tiden med undantag för några dagar då korsningen byggs om. Dessa dagar kommer man att behöva köra in på Mårtensgatan norrifrån istället.

Arbetet med ombyggnaden av Kvarngatan sträcker sig ner till rondellen Storgatan/Kvarngatan och arbetsområdet kommer successivt att flyttas ditåt. Hela ombyggnaden bedöms vara färdig under våren 2013.

För mer information kontakta 
Andreas Thomasson, tf gatuchef
046-73 90 22
andreas.thomasson@kavlinge.se

Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!