Apoteket Omstrukturering AB

Nu inleds nästa fas i försäljningen av småföretagarapotek inom Apoteksgruppen

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 09:29 CET

Den 12 februari var sista datum att lämna bud på att köpa apotek i småföretagarprocessen. Därmed påbörjas nästa fas i den statliga försäljningsprocessen av apotek. Det har kommit in 440 bud som OAB, Apoteket Omstrukturering, ska ta ställning till. De slutgiltiga köparna tar över apoteken i ett rullande schema från slutet av juni och till och med slutet av året.

- Vi har ett intensivt och spännande arbete framför oss att gå igenom alla bud och göra den slutliga bedömningen i vår kreditkommitté. Vi har fått bud på 112 apotek som vi räknar med att nu avyttra initialt. Uppdraget är att sälja samtliga apotek, säger Claes Kjellander, projektchef för transaktionsprocessen inom Apoteksgruppen.

OAB gör en kreditbedömning som baseras på godkänd affärsplan, bankfinansiering och egen insats. OAB:s krav speglar samma krav på drift av apotek som Läkemedelsverket har. Det är högsta bud som är avgörande om två parter uppfyller samtliga krav. Slutligen är det Läkemedelsverket som ger sitt godkännande att personen som ska äga apoteket är lämplig att bedriva apoteksverksamhet.

Enligt  OAB:s planer kommer processen att pågå under första och andra kvartalet och de första tillträdena kommer att göras i början på juni. Köparna kommer att offentliggöras vartefter de tar över sina apotek.

De 150 apoteken ska bilda en kedja av entreprenörer med egna idéer och ett gemensamt koncept. Apoteksgruppen fungerar som stödorganisation med gemensamma tjänster som IT, varuinköp, sortiment med mera. Affärsmodellen för Apoteksgruppen grundas på analyser av kritiska framgångsfaktorer för motsvarande verksamheter.

- Vi bedömer att den planerade kombinationen av självständiga entreprenörer med lokal anknytning och personlig inriktning med ett starkt rikstäckande koncept kan bli mycket framgångsrikt, säger Claes Kjellander.

För mer information kontakta:
Claes Kjellander, 070-575 68 05

Apoteket Omstrukturering AB (OAB) har inrättats för att leda och övervaka de processer som är nödvändiga för att omstrukturera Apoteket AB under omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. OAB leder processen rörande avyttring av apotek med målet att skapa förutsättningar för en väl fungerande konkurrens på en omreglerad apoteksmarknad.
www.omstruktureringsbolaget.se