Socialdemokraterna

Nu inleds partikongressen i Malmö

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2005 08:00 CEST

Socialdemokratiska partikongressen öppnas i dag, lördag, i Malmö. Beslutsfattare är 350 valda ombud för landets partimedlemmar. En majoritet, 180, är kvinnor. Ytterligare ett 80-tal personer har yttrande- och förslagsrätt på kongressen. 110 internationella gäster och ett 50-tal diplomater kommer att följa förhandlingarna. 330 journalister är ackrediterade. Till det kommer flera hundra svenska gäster och övriga åhörare. 460 funktionärer arbetar under kongressen i olika servicefunktioner från att skriva protokoll till att transportera inom Malmö. Detta är socialdemokraternas 35:e ordinarie kongress. Numera hålls de vart fjärde år, året före ordinarie riksdagsval. Därutöver har hållits extrakongresser, senast 2003 om tillväxtfrågor. Vid kongressöppningen, som inleds klockan 14, talar tre partiordförande: statsminister Göran Persson, statsminister Jens Stoltenberg Norge och finansminister Eero Heinäluoma Finland. Enligt den arbetsordning som föreläggs kongressen delas deltagarna under lördagskvällen upp i temagrupper som förbereder den fortsatta behandling av olika frågor. Söndagen inleds med organisatorisks frågor. Sedan behandlas välfärdsfrågor, bland annat de äldres situation. Jämställdhet tas också upp på söndagen. Dagen avslutas sent på kvällen med internationella frågor. Här är avsikten att kongressen ska besluta om ett internationellt program. Måndagen inleds med området ”full sysselsättning” som också innefattar arbetsrätt och en del av den ekonomiska politiken. Efter lunch planeras val av partiordförande, partisekreterare och de fem andra ledamöterna i partistyrelsens verkställande utskott.
På måndagskvällen tas utbildning, kultur och näringspolitik upp. På tisdagen behandlas åter välfärdsfrågor med tyngdpunkt på bland annat socialförsäkringar och sjukvård. Klockan 14.30 talar partiordföranden varefter följer bygg- och bostadsfrågor. På tisdagskvällen behandlas ”Barnen i välfärdssamhället”, som bland annat gäller föräldraförsäkringens utformning. Därefter kommer energipolitiken. Onsdagsmorgonen börjar med miljöpolitik och fortsätter med integration, handikappolitik och demokratifrågor. Klockan 14.30 talar LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. På torsdagen behandlas återstående frågor. Senast klockan 15 planeras kongressen vara avslutad. Kongressen är förlagd till Malmömässan och disponerar 17 000 kvadratmeter. Under kongressen genomförs en rad seminarier. Ett hundratal utställare har montrar intill kongresslokalen. Kongressen kan under en stor del av dagtid följas direkt via SVT 24 och från måndag i SVT 2.
Också www.sap.se ger löpande information via text, ljud och bild.

Kongressens pressjour, 08-24 76 25
Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59