Röda Korset - Värmland och Örebro

Nu intar Blobbarna biblioteket och Risbergska

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 20:00 CEST

I underliga mackapärer får ungdomar reflektera över sitt eget förhållande till Mänskliga Rättigheter.

Är du nytänkande och trygg, varm och social eller dramatisk och kreativ? MR-blobben ger svar (MR står för Mänskliga Rättigheter). Blobben består av fem moduler (se bifogade bilder). Besökaren går in i Blobben och besvarar med hjälp av en spak ett antal frågor, som handlar både om Mänskliga Rättigheter och om besökarens personlighet. Frågorna projiceras på insidan av modulens vägg. För att förstärka intrycken illustreras de också med bilder och ljud. Syftet är att öka medvetenheten kring de svårigheter som kan uppkomma när olika Mänskiga Rättigheter krockar med varandra.

 

Tryckfrihet eller religionsfrihet?

Efter att besökaren genomfört testet får han/hon med sig en personlighets-/rättighetsprofil. Av denna framgår vilken personlighet besökaren har och vilka rättigheter han/hon prioriterat i testet. Profilen innehåller också en text som beskriver hur den rättighet man värnat mest kan krocka med andra. Ett färskt exempel är karikatyrerna av profeten Mohammed, där tryckfriheten ställdes mot religionsfriheten.

 

När, var, hur?

MR-blobbarna kommer att finnas på Risbergska skolan och stadsbiblioteket Örebro vecka 18, måndag-torsdag den 27-30 april.

Röda Korset ger också föreläsningar i ämnet Mänskliga Rättigheter vid följande tillfällen:

- Risbergska skolan torsdag den 23 april 10.00-11.30 0ch 13.00-14.30. Till dessa föreläsningar, som sker i skolans aula, räknar vi med över 100 åhörare/föreläsning.

- Örebro stadsbibliotek, Hjalmar Bergmansalen, tisdag den 28 april 13.00-15.00 och 18.00-20.00. Öppen föreläsning med fri entré.

-Röda Korset ger även en föreläsning om krigets lagar på Örebro stadsbibliotek tisdagen den 5 maj 13.00-16.00 och 17.00-20.00. Öppen föreläsning med fri entré.

Vid frågor kontakta: Roger Svensson, ansvarig MR Röda Korset, på telefon: 070-315 87 32 eller e-post: roger.svensson@redcross.se