Trafikverket

Nu inviger vi den nya gång- och cykelvägen mellan Bångs och Hedgrind

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 10:02 CEST

Den nya, 5 kilometer belysta gång- och cykelvägen mellan Bångs och Hedgrind börjar bli färdig. Vi inviger den torsdag den 16 september kl. 17.00

Nu blir det enkelt och säkert för trafikanterna att ta sig till och från jobb, skola och aktiviteter. Samtidigt har tillgängligheten till Storsjöns vackra omgivning ökat.

Invigningscermonin hålls utanför Segelsällskapets lokaler vid Klaffbron. Det blir invigningstal av Ingemar Frej, regionchef på Trafikverket Region Mitt och Peter Kärnström, kommunalråd på Sandviken kommun.  Vi bjuder på fika och underhållning.

Media hälsas välkomna till invigningen!

Kontaktpersoner:

Martin Nilsson, Projektledare Trafikverket, 070-630 66 19

Kent Byman, informationschef Sandviken Energi, 070-669 12 54

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.