Energikontoret i Mälardalen

Nu inviger vi Uppsalas nya gårdsbiogasanläggning på Lövsta

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 08:49 CEST

Den 3 oktober inviger vi biogasanläggningen vid Lövsta forskningscentrum. Det är Uppsala läns första gårdsbiogasanläggning.

Som en del i ett projekt med syfte att förbättra förutsättningarna för biogasproduktion från lantbruket anordnas en biogasdag den 3 oktober under vilken Uppsala läns nya gårdsbiogasanläggning ska invigas. Anläggningen är en del av Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) forskningsverksamhet på Lövsta och biogasen kommer i första hand användas för att täcka anläggningens energibehov. Förhoppningen är att anläggningen kommer att fungera som ett demonstrationsobjekt som leder till ett flertal gårdsbaserade biogasanläggningar i privat regi.

Biogas som energikälla intar en särställning när det gäller att sluta kretsloppet och minska klimatpåverkan.

– Ur ett globalt perspektiv ligger östra Mellansverige i framkant när det gäller produktion, distribution och användning av biogas som fordonsbränsle. Men för att klara klimatutmaningarna måste vi öka takten ännu mer, säger Martin Ahrne från Biogas Öst.

Biogas görs idag framför allt från matavfall och avloppsslam och används bland annat som ett förnyelsebart fordonsbränsle. Restprodukter från lantbruket utgör dock en enorm i stort sett outnyttjad potential, bara i Uppsala län skulle lantbrukets restprodukter teoretisk kunna försörja cirka en tredjedel av länets 150 000 personbilar med lokalt producerat bränsle.

I samband med invigningen kommer det finnas möjlighet att delta på en guidad tur kring anläggningen och det kommer även bjudas på föreläsningar om biogas och dess roll i ett hållbart samhälle.

För mer information kontakta:

Martin Ahrne
Projektledare Biogas Öst
martin.ahrne@energikontor.se
0736-41 81 57

Vår huvudsakliga uppgift är att arbeta för en hållbar energiutveckling i Mälardalen.