Norrtälje Sjukhus AB

Nu invigs Norrtäljes FoUU-enhet

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 10:43 CET

TioHundra
Sjukvård Omsorg Hälsa


Nu invigs Norrtäljes FoUU-enhet


Om hon får önska fritt om framtiden så ska TioHundras FoUU-enhet inom några år ha bidragit till att utbudet av högskoleutbildningar i Norrtälje ökat. Likaså att den lägsta grundutbildningsnivån för TioHundras medarbetare höjts och att antalet medarbetare som har en pågående eller avslutad forskarutbildning har ökat. Jenny Larson är nytillträdd chef för TioHundras FoUU-enhet som invigs på tisdag och hon ser stora utvecklingsmöjligheter för Norrtäljeborna.

På tisdag 14 november invigs TioHundras FoUU-enhet på Campus Roslagen. Enheten är en del av TioHundras förvaltning och har som övergripande mål att förbättra hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Genom att verka för att knyta högskoleutbildning och forskning till Norrtälje ser man möjligheter att förebygga sjukdom och förbättra diagnostik och vård vid sjukdom och ohälsa.

-Det som är unikt för Norrtäljes FoUU-enhet är att vi jobbar mot hela TioHundra-organisationen som inkluderar både sjukvård och omsorg. FoUU-enheten är inte knuten till någon specifik vårddel och vi kan bidra till att utvärdera och utveckla vårdprocesser som spänner över hela vårdkedjan, säger Jenny Larson, chef för FoUU-enheten.

FoUU-enhetens arbete handlar i inledningsskedet till stor del om att kartlägga pågående projekt och bygga nätverk. Men på sikt hoppas man kunna bidra till konkreta förändringar till det bättre för både medarbetare inom vård och omsorg, vård- och omsorgstagare och övriga norrtäljebor.

-När Norrtäljebon ska utbilda sig har man ofta att ta ställning till om man är beredd att resa i den omfattning som utbildningen kräver. Utbildningsnivån i kommunen skulle vara högre om det fanns fler högskoleutbildningar i Norrtälje. Jag är övertygad om att vi genom att knyta forskning och utbildningar inom vård och omsorg till Norrtälje bidrar till både ökad kompetens och kvalitet inom vården och omsorgen. I detta långsiktiga arbete kommer FoUU-enheten vara en viktig aktör, säger Jenny Larson.


För mer information, välkomna att kontakta:
Jenny Larson chef FoUU-enheten, TioHundra tel: 0176 - 710 24
Karin Thalén chef TioHundra förvaltning tel: 0176 – 715 50

Kort om:
FoUU-enheten: FoUU-enheten är en del av TioHundras förvaltning och arbetar för samordning av forskning, utbildning och kompetensutveckling. FoUU-enheten medverkar till att förutsättningar skapas för vård- och omsorgspersonal att utveckla kunskaper i en organisation som kännetecknas av kompetens och långsiktig verksamhetsutveckling.

TioHundra: TioHundra är sedan den 1/1-06 en ny vårdorganisation för hälso-, sjukvård och omsorg i Norrtälje. TioHundra består av TioHundranämnden och dess förvaltning samt TioHundra AB med ca 2300 anställda. Organisationen är den första i sitt slag i Sverige. Verksamheter i TioHundra är bl a Norrtälje akutsjukhus, vårdcentraler, kommunens äldreomsorg, socialpsykiatri, särskild omsorg - LSS, rådgivningsbyrån, ungdomsmottagningen, delar av skolhälsovården, familjecenter, barn- och mödrahälsovård, kärnans barn- och familjeverksamhet, habiliteringscentrum för barn och vuxna, barn- och ungdomspsykiatrin, psykiatrisk öppenvård för vuxna och beroendevården.