E.ON Sverige AB

Nu kan alla tanka 100 procent biogas hos E.ON

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2014 09:28 CET

E.ON erbjuder nu möjligheten att tanka antingen Biogas 50 eller Biogas 100 på alla sina tankställen.
- Därmed ökar vi valfriheten för våra kunder och bidrar ytterligare till att reducera klimatpåverkan från transporter, säger Peter Engström, ansvarig för E.ONs bio- och fordonsgasverksamhet.

E.ON erbjuder nu möjligheten att tanka antingen Biogas 50 eller Biogas 100, på samtliga gastankställen. I Biogas 50 motsvaras halva den tankade volymen av biogas medan det för Biogas 100 är hela volymen. Båda produkterna har lägre miljöpåverkan än mer traditionella drivmedel som bensin och diesel.

När E.ON erbjuder såväl Biogas 50 som Biogas 100 på alla sina tankställen ökar valmöjligheten för kunderna.

- Idag är det Biogas 50 som säljs på de flesta av E.ONs tankstationer, vilket innebär att fordonsgasen till hälften motsvaras av biogas och till andra hälften av naturgas, säger Peter Engström och fortsätter:

- Vissa kunder tycker att Biogas 50 är bra nog ur miljösynpunkt och rimligt prissatt, medan andra kan tänka sig att betala lite mer för en ännu klimatsmartare produkt – Biogas 100.

Biogasen blir tillgänglig enligt den så kallade gröngasprincipen, vilket innebär att den som tankar garanteras att det produceras och tillförs motsvarande mängd biogas någonstans i E.ONs totala system av tankstationer.Gröngasprincipen ökar konkurrenskraften för biogasen och reducerar miljöpåverkan genom att onödiga transporter undviks.

- Att ställa om transportsektorn kräver att många olika aktörer drar sitt strå till stacken. Nu kan den kanske viktigaste spelaren – konsumenten – bidra ytterligare genom att tanka Biogas 100, avslutar Peter Engström.


Hur kommer det att fungerar i praktiken?
Priset på E.ONs tankstationer kommer framöver att utgå från Biogas 50, som är lägre än för Biogas 100. Våra kunder får alltså automatiskt Biogas 50 om de inte gör ett aktivt val. Alla har dock möjlighet att göra något extra för miljön genom att teckna avtal om Biogas 100. Då marknadspriset för biogas i dagsläget är högre än det är för naturgas får du betala ett tillägg per kg för Biogas 100.


För fler frågor kontakta
Anna Grauers, Chef Marknad och Försäljning för Fordonsgas, E.ON Gas,
tel: 0703 – 99 51 06

Mattias Hennius, presschef E.ON, tel: 0705 – 19 18 92

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON har investerat 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.