Audionomerna & Hörsam AB

Nu kan du koppla ihop dina hörapparater med din iPhone

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 09:37 CET

Sverige har 1,3 miljoner hörselskadade och många gånger har dessa behövt ta ur hörapparaterna för att tala i mobiltelefon. Det problemet är nu borta. Under hösten har hörapparater och tillbehör lanserats vilka möjliggör trådlös koppling till iPhone, andra avancerade mobiltelefoner och annan hemelektronik. Dessa har snabbt blivit väldigt populära och inneburit avsevärt förbättrade kommunikationsmöjligheter för hörselskadade.

Att kunna kommunicera är för många en självklarhet. Att kunna kommunicera via tekniska hjälpmedel som telefon och mobiltelefon har emellertid många gånger varit ett stort problem för hörselskadade. Eftersom hörapparaten, när man närmat örat med telefonluren eller mobiltelefonen, börjat pipa och tjuta så har många istället valt att ta av sig hörapparaten när man talar i telefon. När man har en hörselskada uppstår här problem eftersom man helt enkelt hör mycket sämre utan hörapparaten i örat. Detta problem kan nu lösas med ny teknik.

Genom en så kallad Streamer kan hörapparaterna kopplas ihop med olika ljudkällor för kommunikation, underhållning och information som exempelvis mobiltelefon, fast telefon, TV, musikspelare och PC mm. Första gången som Streamern används med en Bluetooth-aktiverad mobiltelefon, exempelvis iPhone, måste en ihopkoppling göras. Syftet är att enheterna ska kunna identifiera varandra. Denna manöver behöver bara utföras en gång.

En ihopkoppling skapar en unik länk mellan två enheter. Detta gör det möjligt för enheterna att känna igen varandra och kommunicera, så fort de är påslagna, upp till ett visst avstånd från varandra. För den hörselskadade innebär detta att hörapparaterna kan kopplas ihop med övrig hemelektronik i sin närmiljö och att kommunikation underlättas avsevärt.

Frågor besvaras av:

Klas Johansson, Styrelseordförande,  tel 070-4411070.

Helene Ljung, Leg. Audionom, VD,  tel 070-7220415.

Mer information finns på http://www.audionomerna.se

Audionomerna Sweden AB är en av Sveriges ledande privata hörselkliniker med 19 mottagningar över hela landet. Vi arbetar med hörapparater, hörselskydd och hörseltekniska hjälpmedel. Vår ambition är att tillhandahålla den absolut senaste tekniken till hörselskadade och vi arbetar med marknadens ledande leverantörer som exempelvis Oticon, GN Resound, Starkey, Phonak, Widex, Siemens, Comfort Audio och Bellman & Symfon. Mer information finns på www.audionomerna.se