Micro-Epsilon Sensotest

Nu kan du se gräs växa!

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 17:21 CEST

Om gräs som växer skulle behöva mätas så räcker det med en millisekund för capaNCDT 6500 att göra detta. Gräs växer ungefär 80 pikometer på en millisekund. Dokumenterad upplösning för mätsystemet från Micro-Epsilon är 70 pikometer, alltså sjuttiotusen miljondelar av en millimeter! En sådan upplösning kan bara realiseras med ett väl genomtänkt system med optimerad process och de bästa komponenterna. Mätsystemet har den högsta upplösningen i världen.

Systemet är uppbyggt i moduler och kan hantera upp till åtta kanaler samtidigt. Det finns även en version av systemet med en inbyggd förförstärkare, men likväl finns förförstärkaren som en separat enhet om man önskar komplettera sitt system i efterhand. Förförstärkaren gör att upp till 20 meters sensorkabel kan användas. En grafisk display visar viktig data kring den valda kanalen. Systemet har en integrerad Ethernet-port och kan därför konfigureras på avstånd med hjälp av den medföljande mjukvaran. Mätdatan är tillgänglig i digital form med 24 bitars upplösning. Sensorerna är mer eller mindre oberoende av temperatur och har ett arbetsintervall från -50° C till +200° C.

Den kapacitiva mättekniken kan användas för mätning på metaller liksom isolatorer och kännetecknas av sin höga temperaturstabilitet och noggrannhet. Typiska användningsområden för systemet kan vara testutrustning, laboratorieapplikationer, kvalitetskontroll samt i produktion.

MICRO-EPSILON har lett utvecklingen av mätsensorer för position/avstånd i mer än 30 år och har därmed blivit en av världens ledande aktörer inom detta område. Sensorer från MICRO-EPSILON utför mätningar av positioner, avstånd och dimensioner med hjälp av beröringsfria såväl som kontakttekniker. Teknikerna bygger bland annat på induktiva, kapacitiva, eddy-current samt laseroptiska mätprinciper.