Miljöpartiet de gröna

Nu kan klimatmålet skärpas

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 12:13 CET

Överenskommelsen om utsläppshandel mellan mp, s och v är acceptabel och nu kan klimatmålet skärpas, anser Ingegerd Saarinen, Miljöpartiet de Grönas riksdagsledamot i näringsutskottet.

- Det som är bra med uppgörelsen är att företagen antingen får minska utsläppen jämfört med i dag eller får köpa utsläppsrätter från andra EU-länder. Dessutom är det bra att torv nu klassas som ett fossilt bränsle. Det är också bra att någorlunda modern tung svensk industri inte kommer att drabbas.

- Vi är positiva till handel med utsläppsrätter, men det finns allvarliga brister i EU:s system. Vi gillar inte att utsläppsrätterna delas ut gratis, i strid med principen att förorenaren ska betala.

Förhandlingarna kommer att fortsätta om exakt hur mycket utsläppsrätter företagen ska få inom ett intervall på 17-18 miljoner ton.

- Överenskommelsen med regeringen och Vänsterpartiet är en förbättring jämfört med om de hade fått bestämma själva. Vi anser dock att 18 miljoner ton är alldeles för mycket. Om även andra EU-länder delar ut generöst till sina industrier blir priserna för utsläppsrätter låga och systemet ger inga minskade utsläpp.

- Oavsett slutdetaljerna går det nu lätt att klara det svenska klimatmålet, en minskning med fyra procent från 1990 till 2010. Vi vill därför att målet höjs till tio procent. För att nå dit krävs dock betydligt mer handlingskraft på andra områden, bland annat när det gäller trafiken och den lätta industrin, säger Ingegerd Saarinen.

Ingegerd Saarinen 070-376 06 73
Mattias Bengtsson, politisk sekreterare, 0736-27 53 83