ITimeManager AB, 1Time.se och Byggloggen.se

Nu kan konflikterna mellan hantverkare och kund försvinna!

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2013 13:26 CEST

ITimeManager möjliggör för hantverkares anställda att via sina telefoner "stämpla in" på sin arbetsplats när de startar sitt arbete. Vidare så kan den anställde i realtid via sin telefon lägga in vilket arbete som utförts under dagen och om man köpt in varor eller annat.

Projektet som hantverkaren har lagt upp på sitt ITimeManager konto ligger i en molntjänst och är disponibelt var man än befinner sig dygnet runt. Så fort något rapporterats in syns det i projektet och rapporter såsom tidrapporter, lönespecifikationer och fakturaunderlag kan med ett enkelt knapptryck extraheras.

Hantverkarens kund kan ges ett eget inlogg för att kunna följa arbetets fortgång. På så sätt undviker man att kunden har en känsla av att man kan få betala för timmar och arbete som ej utförts. Kunden kan hela tiden följa vilka som är instämplade på arbetsplatsen och vilket arbete som utförts. Tydlighet bygger bort osäkerhet vilket i sin tur bygger bort konflikter.

Hantverkaren å sin sida slipper tidsödande konflikter och kan alltid med fog hävda att kunden varit informerad om vad och hur arbetet har fortgått. Dessutom finns det tydliga tidrapporter och fakturaunderlag (dagböcker) upplagda. Det är alltså slut med lösa papperslappar etc. Allt finns på plats direkt. Ordning och reda även för den som har svårt för detta.


 

ITimeManager AB

Företaget med Sveriges smartaste rapportverktyg för hantverkare.

ITimeManager AB
Letsegårdsängen 13 A
427 40 BILLDAL

Tel. 08-55 110 670
Email. info@itimemanager.com

Org nr 556926-1737
Bankgiro 177-0668
Vi är registrerade för f-skatt