flexite

Nu kan Linköpingsborna lämna e-förslag från mobil och surfplattor!

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 15:04 CET

Linköpings Kommun lanserar i veckan en ny tjänst som gör det enkelt och smidigt för Linköpingsbor att lämna e-förslag till kommunen. Man har myntat begreppet ”Linköpingsförslaget” som ett samlingsnamn på e-tjänster och den interna handläggningen fram till beslut.

Linköpingsförslaget ger kommuninnevånarna möjlighet att lämna in förslag på förbättringar, kommentera, dela i sociala medier och följa förslaget via kommunens webbplats. Får ett förslag ett visst antal röster kommer förslaget att tas upp till beredning och beslut.

E-tjänsterna för att lämna förslag och rösta, kommentera, dela och följa sitt förslag kommer från flexiteBPMS. Det är ett integrerat system för e-förslag som ger en effektiv handläggning från förslag till beslut. Inga

förslag riskerar att hamna mellan stolarna. Systemet är resurseffektivt och ökar samtidigt transparensen i ärendehanteringen.

- E-förslag är ett effektivt sätt att öka medborgarnas inflytande och engagemang i kommuner menar Stefan Karlsson, VD på mjukvaruföretaget flexiteBPMS som levererat lösningen. Med en modern lösning anpassad för mobiltelefoner och surfplattor ökar tillgängligheten och möjligheten till medborgardialog.

- Linköpingsförslaget är ett exempel på hur man genom effektiv e-förvaltning kan nyttja dagens teknik för att öka medborgarnas inflytande. Med fler bra förslag kan vi tillsammans förbättra kommunens

verksamhet och underlätta vardagen för Linköpingsborna avslutar Stefan Karlsson.

Läs mer om Linköpingsförslaget på Linköpings kommuns hemsida:

Man når sidan om Linköpingsförslaget direkt från rutan ”Lämna ett Linköpingsförslag” på startsidan www.linkoping.se eller via följande direktlänk

http://www.linkoping.se/Demokrati-politik/Paverka/Linkopingsforslaget/

Vill man läsa mer om lanseringen finns följande sida:

http://www.linkoping.se/Demokrati-politik/Nyheter-Demokrati-och-poitik/E-tjansten-Linkopingsforslaget-ersatter-medborgarforslag1/

För frågor och kommentarer kontakta:

Stefan Karlsson

VD flexiteBPMS

0660-29 95 06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V
i är experter på processautomatisering med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och Business Process Management. Vi jobbar alltid nära våra kunder och värderar våra goda kundrelationer högt. I över 10 år har vi levererat tjänster och IT-system till 100-tals kunder från både privat och offentlig sektor.

Vi är marknadsledande inom e-förvaltning och levererar lösningar för digitalisering, kundcentra och e-förslag. 

Med vår unika metod och metodik för processautomatisering identifierar vi vilka resultat kunden förväntar sig och optimerar processen för att producera det kunden vill ha. Vi säkerställer att processen fungerar och verkligen levererar de resultat den måste genom att automatisera den med processmotorn i vårt IT-system.