Länsstyrelsen i Kronobergs län

Nu kan Malmens Metallfabrik i Hovmantorp saneras

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2015 09:03 CET

Länsstyrelsen har beslutat att lämna ett bidrag på 2 850 000 kr till Lessebo kommun för saneringsinsatser vid f.d. Malmens metallfabrik i Hovmantorp. Området har tilldelats riksklass 1 och ligger på länets 30-lista över de mest prioriterade objekten för sanering.

- Att det nu kan vidtas åtgärder vid Malmens Metallfabrik är angeläget och välkommet eftersom det är ett av Kronoberg mest förorenade objekt. Malmens metallfabrik ligger i ett bostadsområde inom kommunalt vattenskyddsområde med närhet till sjön Rottnen som har stora naturvärden, vilket gör att insatsen är viktig för både människor och natur, säger Britta Palm, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Pengarna får användas till både åtgärdsförberedande arbete och för genomförande av efterbehandlingsåtgärder samt för projektstöd och den uppföljning som krävs för att bedöma att åtgärderna fungerar.

Bakgrund
På fastigheten Ekebäcken 3 i Hovmantorp drev Malmens metallfabrik verksamhet 1937-1969. Malmens metallfabrik använde sig av klorerade alifater, framförallt trikloreten, vilket genom bristfällig hantering har förorenat grundvatten och jord kraftigt. Halterna indikerar frifas och ett källområde har lokaliserats under byggnaden där hantering av klorerade alifater hat hanterats. Spridning av föroreningen har konstaterats i och med att man har påträffat klorerade lösningsmedel bl.a. i isälvsmaterial och i en brunn i närheten. Det finns ingen ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare vilket gör att statligt bidrag kan betalas ut för efterbehandlingsåtgärder.

För ytterligare information:
Britta Palm, miljöskyddshandläggare
britta.palm@lansstyrelsen.se
010 223 71 24

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se