Straylight AB

Nu kan man mäta verklig reklameffekt -Neuromarketing revolutionerar marknadsföringen

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2014 15:33 CET

Straylight är ett av nordens ledande bolag inom innovativ reklam och varumärkesanalys med huvudkontor i Stockholm.

Straylight tillkännager nu efter en testperiod tillsammans med utvalda kunderna att huvudsaklig analysmetodik kommer att utgå från modern hjärnforskning som i marknadsföringssammanhang ofta kallas Neuromarketing.

Runt om i världen pågår en omvälvande förändring i hur man mäter reklam och i synen på hur man ska skapa effektiv reklam. De stora bolagen har insett potentialen och har egna avdelningar som bara arbetar med neuromarketing och integrerar metoden i sina processer för att ta fram erbjudanden, reklamfilmer och design.

Startskott för ny metod
I Sverige ligger vi efter inom den nya marknadsföringen men Straylights initiativ kommer att vara ett startskott för den nya metoden. Tillsammans med det finska neuroscience-bolaget Exakti, som är en spin off från Helsingfors Universitet, erbjuds nu en av de mest validerade metoderna och som bygger på EEG. D.v.s. inspelningar av hjärnvågor som visar hur reklam och varumärken fungerar i hjärnan och vilka beteendeförändringar som aktiveras.

Bakgrunden till att metoden vuxit sig stark är att marknadsförarna har börjat använda sig av hjärnforskning samt beteendeekonomi för att bättre förstå hur kunderna reagerar på reklaminvesteringar.

Forskningen visar att traditionella reklamundersökningar inte fungerar bra därför våra hjärnor främst registrerar reklam omedvetet och att traditionella undersökningar vänder sig till det begränsade medvetna tänkandet.

”Neuromarketing är framtiden och marknadsföringen står inför en omvandling. Genom att mäta hjärnans respons skapas verkliga insikter som visar verklig reklameffektivitet. Det är uppenbart att traditionella enkäter och intervjuer inte fungerar tillräckligt bra” säger Magnus Ernestam, VD på insiktsbyrån Straylight AB.

Straylight – Insight Agency | W0rld Trade Center E8 | Box 70388 | 107 24 Stockholm | www.straylight.se

"Vi har integrerat Neuromarketing i vårt erbjudande och känner nu att vi kan lova extremt effektiva reklamlösningar. Bland annat ligger resultatet från Straylights Neuromarketing som grund för arbetet att utveckla reklamkonceptet för ÖoB.” säger Göran Strömberg , VD MMX Reklambyrå.

”Neuromarketing är svaret på det som jag försökt hitta i 20 år, att förstå det emotionella och det som händer när man tittar på reklam. Det är viktigt att veta vad det är som egentligen fungerar för att skapa effektiv reklam. Jag har noterat att traditionella rationella undersökningar inte alltid svarar upp mot det faktiska försäljningsresultatet.” säger Elisabeth Andersson, Brand Insight Director, TeliaSonera AB.

Dagens tillkännagivande innebär att Neuromarketing som t.ex. EEG-analyser kommer att integreras i alla Straylights undersökningar. Det kommer möjliggöra för marknadsförare att:

 • −  Förstå vilka detaljer i reklam som skapar emotionell respons och motivation att gå från tanke till handling.

 • −  Förstå vad i varumärkets image och identitet som har verklig betydelse för hjärnans intryck.

 • −  Förstå vad i marknadsföringen som är verkliga ”branding moments” och vad som inte har någon effekt och vad som har negativ effekt på varumärket.

 • −  Förstå vilka aktiviteter som har potential att påverka försäljningen. Kontakta oss om du vill veta mer om neuromarketing, vår partner Exakti och

  Straylights neuromarketingmetoder.
  Läs mer om Neuromarketing på www.straylight.se/topbox

  Kontakt

  Magnus Ernestam, Senior Partner, Straylight AB Tel. 070 2050505 magnus.ernestam@straylight.se

  Clas Lilliecreutz, Senior Partner, Straylight AB Tel. 073 3661366 clas.lilliecreutz@straylight.se 


Straylight är en insiktsbyrå fär varumärken och reklam med huvudkontor i Stockholm med fokus på uppdrag i Norden och Baltikum. Straylight erbjuder innovativa varumärkesanalyser, metoder och analyser för reklameffektivisering samt strategiskt beslutsstöd för management i stora och medelstora företag.